späť na obsah časopisu

Smernica pre pohľadový betón vznikla na Slovensku už v roku 2015. Smernica, ako vyplýva už zo samotného názvu, nemá záväzný charakter a jej použitie je založené na báze dobrovoľnosti, teda v istej rovine závisí aj od uvedomelosti a ambícií účastníkov výstavby. Praktické použitie smernice je možné demonštrovať viacerými spôsobmi. Pred teoretickým abstraktným spôsobom sme uprednostnili „hmotný“ prístup, pričom ako referenčný objekt nám poslúžila ikonická stavba 20. storočia. „Obsahová náplň významnej spoločenskej udalosti umožňuje vznik výlučnej – neopakovateľnej architektonickej formy. Formy, ktorá je bytostne spätá s funkčným poslaním a technickou interpretáciou. Preto je možné vyspelú ‚výtvarnú formu‘, ak má byť ‚architektonická‘, budovať len s pevným funkčným a technickým zázemím, aby bez zmien prežila etapu technickej prípravy a realizácie. Mám rád tvorbu, v ktorej sa hmatateľne prelínajú sny technické so snami výtvarnými. Realizácia je potom napätým očakávaním naplnenia,“ týmito slovami charakterizoval svoj prístup k tvorbe Pamätníka a múzea SNP v Banskej Bystrici jeho autor, prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, CSc. a pokračoval: „Domnievam sa, že v rovine šesťdesiatych rokov 20. storočia nemožno architektúre vystačiť s pasívnym zdobením obvodu stavby. Treba pohnúť objemom stavby (...). Treba spod omietok všelijakých brizolitov oslobodiť betón, tehly, kameň, kov a rehabilitovať ich ako stavebné materiály i vo výrazovej zložke v súlade s pôsobením a poslaním budovy (...).“


Autor
Ing. Tomáš Kamas, CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, Ing. Andrej Bisták, SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
Ing. Andrej Bisták
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux