späť na obsah časopisu

Dvojica japonských architektov Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa/SANAA je známa navrhovaním čistých hmôt, jednoduchej architektúry, ktorej koncept je zreteľne pretavený do konštrukcie. Múzeum na Bowery Street (Dolný Manhattan), ktoré bolo otvorené v roku 2007 je potvrdením pretransformovania silného architektonického konceptu do čistej konštrukcie. Mestský kontext Dolného Manhattanu so štvorcovými blokmi a budovami, môže byť považovaný ako východiskový obraz pre hmotovú ideu múzea, ktorá reaguje na boxy v okolí tým, že ich ukladá jeden na druhý v rôznych veľkostiach. Budova je obalená do homogénnej pokožky z hliníkovej siete, tuhého a zároveň surového materiálu s viacvýznamovým efektom. V závislosti od dopadu svetla môže objem navodzovať sochársky dojem, alebo nadobúdať aj ľahkosť textílie. Napriek nepatrnej výške (53 m) v celkovom kontexte Manhattanu vytvára hmota múzea urbanistickú dominantu v danom mestskom bloku. Sila architektúry spočíva v opakovanom ukladaní jednoduchých kubusov nad sebou. Malým, ale signifikantným vysunutím hmôt dostáva budova dynamiku a atraktívny vzhľad, ktorý je odlišný, ale zároveň podobný okolitej zástavbe. Expozícia múzea pozostáva zo štyroch verejne prístupných podlaží, ktoré majú voľný flexibilný priestor pre výstavy. Prízemie komunikuje s okolitým parterom pomocou transparentnej fasády, vstupného lobby, kaviarne a muzeálneho obchodu. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza auditórium, na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú verejne prístupné priestory pre expozície výstav. Na ďalších podlažiach sa nachádza vzdelávacie centrum, kancelárie a viacúčelová sála na poslednom podlaží. Posunutím boxov bolo vo všetkých galériách zabezpečené denné zenitálne svetlo a vzdelávacie centrum a kancelárie na posledných podlažiach boli obohatené terasami s priamym výhľadom na mesto.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, FA STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
Nick-D (www.wikimedia.org)
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux