späť na obsah časopisu

Dnešní stavebník rodinného domu má velké možnosti ve výběru materiálů a konstrukčních systémů. Tato nabídka má i svá úskalí, protože čím větší nabídka, tím obtížnější je rozhodování, z čeho a jak bude stavět. Každý systém výstavby má své přednosti i nedostatky a jeho volba záleží nejen na preferencích stavebníka, ale i na zkušenostech projektanta a prováděcí firmy, zda vznikne kvalitní, dobře fungující dům, nebo problematická, těžko opravitelná stavba s konstrukčními chybami a špatným provozem. Požadavky a nároky stavebníků na kvalitu stavby se neustále zvyšují a také na stavebnictví jsou kladeny neustále tvrdší předpisy z hlediska ochrany životního prostředí. Zdravotní a hygienická nezávadnost se stává spolu s energetickou hospodárností a nízkými náklady na provoz a údržbu kvalitativním indikátorem moderního domu. Poptávka je směrována ke stavbám, které za přijatelnou cenu, zajistí uživatelům komfort ve zdravém prostředí. Na tyto požadavky reaguje stavebnictví novými stavebními materiály a inovativními, efektivnějšími technologiemi, umožňující udržitelnou výstavbu, která uvádí v soulad environmentální, sociální a ekonomické aspekty při výstavbě i provozu budov. V praxi je proto zapotřebí, aby si projekční kanceláře, stavební firmy i investoři, při úvahách o ekonomicky dostupném bydlení, osvojili principy udržitelného stavění a mohli je standardně aplikovat do běžné výstavby.Autor
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., FA VUT Brno, recenzent: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., Drevárska fakulta TU vo Zvolene

Fotografie (vizualizácia)
Vladimír Novotný Kiva
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux