späť na obsah časopisu

Pred 4 rokmi ohlásil koncern Geberit akvizíciu akciovej spoločnosti Sanitec, ktorá bola v čase transakcie vedúcim európskym producentom sanitárnej keramiky a kúpeľňového nábytku. Geberit je pritom už dlhé roky známy ako európsky líder vo výrobe inštalačnej a sanitárnej techniky v tzv. „neviditeľnej časti kúpeľne“, keďže dodáva na stavebný trh inštalačné a splachovacie systémy, zásobovacie a kanalizačné systémy – teda komplexné portfólio produktov, ktoré zabezpečujú optimálny a technicky správny tok vody, ale pre koncového spotrebiteľa sú prevažne skryté. Spoločnosť Geberit touto integráciou značne rozšírila svoje portfólio produktov z prevažne technického zamerania, ktoré súvisí s inštaláciami a príslušenstvom „za stenou“ k viac dizajnovému, čo je dôležité pre sanitárne výrobky, s ktorými sa bežný spotrebiteľ každodenne stretáva „pred stenou“. Spojením dvoch európskych lídrov v svojej oblasti pôsobenia, a prechodom riadenia na manažment spoločnosti Geberit si tento nový „integrovaný“ výrobca výrazne posilnil svoje pozície na európskom trhu. Ako hodnotí fúziu s odstupom času konateľ slovenskej a českej spoločnosti Geberit Ing. Vladimír Sedlačko a aké plány a vízie má Geberit na ďalšie obdobie?

Ako hodnotíte fúziu po štyroch rokoch od jej ohlásenia?
Treba povedať, že napriek mnohým pochybnostiam o úspešnosti takejto veľkej európskej transakcie v sanitárnej branži sa manažmentu spoločnosti Geberit, ktorý dostal dôveru túto integráciu zrealizovať, podarilo v pomerne veľmi krátkej dobe prijať a presadiť zásadné opatrenia podporujúce ciele integrácie. Boli prevzaté výrobné závody, niektoré v skutočne nevyhovujúcom stave, ktorý nezaručoval profit z výrobného procesu a preto niektoré z nich museli byť zatvorené a v iných sa začalo výrazne investovať do moderných technológií. Vytvorili sa nové integrované obchodné tímy, ktoré svoje aktivity zameriavajú viac na kategórie klientov, než na teritoriálne rozloženie. Prehodnocuje sa tiež efektívnosť produktového portfólia, intenzívne sa pracuje na vývoji nových produktov a systémovo sa zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré prinesú už v dohľadnej dobe pre našich b2b klientov značné výhody z používania našich produktov a služieb, ale najmä predvídateľnosť kvality vo všetkých oblastiach – od výroby, cez balenie, logistiku, jednoduchosť a kvalitu montáže, až po „wow-efekt“ – teda budú niesť všetky pozitívne atribúty značky, ktoré Geberit už viac ako 140 rokov prináša svojim klientom. To sa samozrejme prejaví aj na atraktivite našich výrobkov u koncových klientov a tým aj na zvýšenom dopyte po našich produktoch.     

Naplnili sa vaše očakávania a plány?
Ako každá veľká európska fúzia, ani tá naša sa nemohla vyhnúť istým „detským chorobám“. Napriek detailným trhovým analýzam, precízne pripravenému akčnému plánu fúzie, či expertmi „namaľovaným“ víziám sa ani tá naša integrácia nerodila ľahko. Ako som už spomínal vyššie, stav niektorých výrobných závodov spoločnosti Ex-Sanitec v Európe bol značne pod očakávaním vedenia koncernu Geberit – veľa manuálnej práce, veľké percento vyrobených nepodarkov, nízka produktivita, nedostačujúce kapacity s vysokými výrobnými nákladmi. Niektoré fabriky museli byť buď zatvorené alebo úplne a so značnými investíciami prebudované. Tento proces ešte stále prebieha – koncern Geberit aj v roku 2018 výrazne investuje v Poľsku, Portugalsku, na Ukrajine i v Nemecku. Čo sa týka očakávaní a plánov integrácie – väčšinou ide najmä o rozdielny pohľad na tempo zmien. Rovnako, ako naši klienti, aj my, manažment lokálnych predajných spoločností Geberit sme boli presvedčení, že celý proces integrácie zvládneme približne do dvoch rokov... Žiaľ, nemali sme reálny obraz o skutočnosti a zložitosti nastavovaných procesov. Až v roku 2019 sa konečne dostaneme do fázy, kedy si budeme môcť povedať – áno, práve začína náš „po-integračný rok nula“ – skutočne začneme až od roku 2019 pracovať novým spôsobom.    

Celý rozhovor nájdete v decembrovom čísle…

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux