späť na obsah časopisu

Každý z nás je vo svojom každodennom živote vystavený širokému spektru škodlivých látok vyskytujúcich sa v budovách a v jeho okolitom prostredí. Je možné konštatovať, že dostatok informácií a vedomostí o ich výskyte a vplyve na zdravie ľudí, by viedlo k vyššej pozornosti a k snahe chrániť ľudské zdravie. Je teda dôležité vedieť, čo sa vyskytuje nielen v našich domácnostiach, ale aj v kanceláriách, školských triedach, a ďalších priestoroch v rôznych typoch budov. Keďže deti sú náchylnejšie na prítomnosť znečisťujúcich látok, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť práve prostrediu, v ktorom trávia dostatok času, teda školským zariadeniam. Spomínaná náchylnosť detí je spôsobená nedostatočnou obranyschopnosťou pľúc, užšími dýchacími cestami, vyššou inhalačnou mierou, a vyššou mierou spotreby kyslíka na jednotku telesnej hmotnosti. Tento príspevok poukazuje na stav prostredia v priestoroch našich škôl, subjektívne zhodnotenie tohto prostredia samotnými žiakmi, a na možnosti ako zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia škôl. Mali by sme uvažovať nad touto otázkou, pretože trávime väčšinu času vo vnútornom prostredí. Mnohé štúdie potvrdzujú, že v priemere človek trávi 85 – 90 % svojho života v uzavretých priestoroch. Úroveň kvality tohto prostredia sa neustále mení, závisí od použitia a vývoja stavebných materiálov, zariadení interiéru, farieb, náterov, a iných povrchových úprav, ako aj od technických zariadení budov. Spomínaná náchylnosť detí je spôsobená nedostatočnou obranyschopnosťou pľúc, užšími dýchacími cestami, vyššou inhalačnou mierou, a vyššou mierou spotreby kyslíka na jednotku telesnej hmotnosti. Tento príspevok poukazuje na stav prostredia v priestoroch našich škôl, subjektívne zhodnotenie tohto prostredia samotnými žiakmi, a na možnosti ako zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia škôl. 


Autor
doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., doc. Ing. Anna Sedláková, PhD., Ing. Ľudmila Mečiarová, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, recenzent: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux