späť na obsah časopisu

Koncom novembra udeľoval Spolok architektov Slovenska (SAS) svoje výročné ceny v Malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave. Na základe rozhodnutia prezídia SAS sa tento rok laureátom Ceny Emila Belluša 2018 stal Ing. arch. Peter Brtko za celoživotné dielo, Cenu Dušana Jurkoviča 2017 za najlepšiu architektonickú realizáciu získalo dielo Nádvorie Trnava a laureátmi Ceny prof. Martina Kusého 2018 sa stali prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. a PhDr. Miroslav Marcelli, PhD. Cenu Inspireli Awards Slovakia 2018, do ktorej sa prihlásilo veľké množstvo mladých architektov z celého svete prostredníctvom sociálnych sietí, sa rozhodla porota udeliť Martinovi Mikovčákovi. Premiéru v tomto roku mala Cena SAS za výnimočný prístup investora k architektonickej tvorbe, jej laureátom sa stal Trnka Investments.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
BoysPlayNice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux