späť na obsah časopisu

Použitie recyklovaných materiálov v dopravnom staviteľstve je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj pri výstavbe, obnove a údržbe ciest. Recyklačné technológie starých asfaltových zmesí sú vo vyspelých štátoch sveta známe a využívané už dávnejšie. Ale len nedávno obletela svet správa, že Francúzska spoločnosť Vinci a jej dve dcérske spoločnosti Eurovia a Vinci Autoroutes vybudovali prvý úsek diaľnice na svete vyrobený výhradne len z recyklovaných cestných materiálov. Plne recyklovaná cesta je dlhá kilometer a je súčasťou diaľnice A10 medzi Pons a Saint Aubin v juhozápadnom Francúzsku. Postavila ju spoločnosť Vinci a jej dve dcérske spoločnosti Eurovia a Vinci Autoroutes. Po dvoch rokoch výskumu a vývoja tak ukončili svoj pilotný experiment výroby celkom recyklovaného asfaltu. Podarilo sa to vďaka konštrukcii inovatívneho mobilného zariadenia, ktoré umožňuje recyklovať až 98 % asfaltových agregátov z rozobratých ciest v okolí a zbytok tvoria aditíva. Konštrukcia mobilného zariadenia bola ústredným bodom úspechu projektu, pretože predtým nebolo možné vyrábať asfaltové zmesi s takmer 100 % recyklovaným obsahom mimo bežných závodov. Pomocou zariadenia sa na mieste vytvorilo 3 000 ton materiálu, ktorý sa použil na kilometer cesty. Predstavitelia firmy Vinci uviedli, že väčšina použitého materiálu bola vyfrézovaná z predtým postavených ciest a v žiadnom štádiu neboli použité výťažky z kameňolomov. Toto je výrazný pokrok v porovnaní sú súčasnou mierou recyklácie, ktorá je 50 až 60 %. Vďaka spracovaniu materiálu vyfrézovaného na mieste prispieva toto nové zariadenie k ochrane prírodných zdrojov, k obmedzeniu prepravy surovín a zníženiu emisií skleníkových plynov až o 50 %. Tento výskumný projekt získal od francúzskej agentúry pre životné prostredie a energetiku ADEME cenu „Route du futur“ v súťaži, ktorá je súčasťou programu Investície do budúcnosti na podporu rozvoja inovatívnych a ambicióznych priemyselných riešení na zníženie vplyvu cestnej infraštruktúry na životné prostredie.


Autor
Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
Vinci, VolkerWessels
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux