späť na obsah časopisu

Postupne ako mestá rastú vznikajú v nich, popri historických centrách, aj nové. Takým prípadom je rodiaci sa projekt Eurovea City v Bratislave, ktorý postupne odhaľuje svoju tvár. Farebný mestský bulvár, kongresové centrum, podzemné garáže, ale aj prvý slovenský mrakodrap – tak by mala podľa developera J&T Real Estate vyzerať táto nová štvrť pri Dunaji. Pod hlavičkou Eurovea City sa spojí niekoľko projektov, ktoré už v oblasti stoja alebo sa postupne budú realizovať. Sú to Panorama City s priľahlými administratívnymi budovami Panorama Business, Eurovea 1 aj 2 a Tower 115. Dominantou štvrte má byť obytná budova s výškou 168 metrov. Po dokončení a zjednotení všetkých projektov pribudnú nielen byty, kancelárie a obchody, ale aj kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Plnohodnotnou súčasťou zóny sa stanú aj Slovenské národné divadlo, ktoré plní významnú kultúrnu funkciu, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, ale aj viaceré štátne inštitúcie a spolu so vznikajúcimi projektmi vytvoria jeden funkčný celok. A ak sa naplní predložená vízia, celú štvrť prepojí so zvyškom mesta električka. Pod hlavičkou Eurovea City sa spojí niekoľko projektov, ktoré už v oblasti stoja alebo sa postupne budú realizovať. Sú to Panorama City s priľahlými administratívnymi budovami Panorama Business, Eurovea 1 aj 2 a Tower 115. Dominantou štvrte má byť obytná budova s výškou 168 metrov. Po dokončení a zjednotení všetkých projektov pribudnú nielen byty, kancelárie a obchody, ale aj kongresové priestory, ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská. Plnohodnotnou súčasťou zóny sa stanú aj Slovenské národné divadlo, ktoré plní významnú kultúrnu funkciu, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, ale aj viaceré štátne inštitúcie a spolu so vznikajúcimi projektmi vytvoria jeden funkčný celok. A ak sa naplní predložená vízia, celú štvrť prepojí so zvyškom mesta električka. Rozprestierať by sa mala od mosta Apollo až po Šafárikovo námestie, pričom zástavba v blízkosti Starého Mesta bude kopírovať výškovú úroveň budov Dostojevského radu a smerom k mostu Apollo bude postupne gradovať. Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne (dnešný Tower 115 a SND) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988. Ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby, ktorá je orientovaná k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici. V neposlednom rade však aj o formu blokovej zástavby, ktorá je charakteristická pre susediace územie Starého Mesta.Všetky objekty, ktoré vznikli v zóne následne a ešte v budúcnosti pribudnú, tento systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte. Charakter mestskej štvrte má dotvoriť aj nové názvoslovie existujúcich aj vznikajúcich nových objektov, ktoré zjednoduší a sprehľadní orientáciu v zóne. Názvy stavieb sa zmenia podľa adresy – administratívne budovy Panorama Bussines sa budú volať podľa ulice, na ktorej sídlia, teda Landererova 12 či Pribinova 19. Budova bývalého presscentra ostane s názvom Tower 115, rovnako aj dvojičky Panorama Towers.


Autor
Pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
J&T Real Estate
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux