späť na obsah časopisu

Aj v oblasti architektúry a stavebníctva nás počas roka prekvapia a zaujmú niektoré veci natoľko, že v nás nadlho rezonujú a možno aj inšpirujú. Preto sme posledné tohtoročné Diskusné fórum nasmerovali na postrehy ľudí zo slovenskej architektonickej, stavebnej a developerskej scény a spýtali sa ich, čo ich počas roka zaujalo či prekvapilo v oblasti, v ktorej sú doma.

Otázka pre respondentov:
Čo vás počas uplynulého roka zaujalo či prekvapilo v oblasti architektúry a stavebníctva?

JUDr. Ivan Fischer, CSc., prezident spoločnosti Celox spol. s r. o.
Osobne by som za míľnik roku 2018 v Slovenskom stavebníctve vyzdvihol stavbu (Slnečnice) v Bratislave. Tento komplex spĺňa podľa môjho názoru všetky potrebné predpoklady, aby sme ho do tejto kategórie zaradili. Je moderne navrhnutý, ľudovo povedané vytŕča z radu. Rešpektuje požiadavky doby, to znamená využitie energie ako slnečnej tak aj úspory tepelnej energie. Zateplenie týchto budov je vykonané precízne a racionálne čím zabezpečuje minimálny únik tepelnej energie. Balkónové systémy sú urobené podľa najnovších poznatkov a zabezpečujú bezpečný odtok vody a nepremŕzanie. Pri fasádach týchto domov je na Slovensku prvý raz hromadne použitý systém (BOSÁŽ), ozdobné drážky v zatepľovacom systéme, ktorými sa dosiahlo optické rozbitie fasády. V tomto komplexe budov boli použité mnohé stavebné profily, ktoré zvyšujú estetiku tejto stavby a výrazne predlžujú jej životnosť. Celý komplex budov je pekne a účelovo architektonicky stvárnený a dáva vysoké predpoklady pre pokojný život mladých ľudí v tejto časti Bratislavy.

Ing. Peter Tepala, konateľ spoločnosti TEXX s. r. o.
Využijem priestor na vašu otázku v širšom kontexte. Fascinuje ma v zásade každé dielo, ktoré je dokončené tak, že spĺňa požiadavky investora, projektanta, ale aj realizátora stavby. Dielo, ktoré zapadá do prostredia, kde je osadené, spĺňa všetky funkčné parametre a je vykonané zodpovedne a precízne. Fascinuje ma, ako niektorí investori začínajú chápať, že najlepšie investované peniaze nie sú na účte v banke, ale vo verejnom priestore, kde sú zhmotnené na desiatky až stovky rokov. Stávajú sa výrazným prínosom daných miest a lokalít a plnia funkcie sociálne, kultúrne a spoločenské. To považujem za skutočne dobre investované peniaze. Páči sa mi šikovná architektúra v širokom spektre. Či ide o novostavbu, alebo rekonštrukciu. Tu je cítiť silný potenciál novej generácie architektov. Sú mladí, kreatívni, správne drzí, avšak niekedy často ich návrhy príliš podliehajú výrazu pred samotnou funkčnosťou v detailoch. Tu môže nastať a verím, že v mnohých prípadoch aj nastáva správna a konštruktívna spolupráca práve so samotným erudovaným realizátorom budovaného stavebného diela. Takým príkladom je aj Nádvorie v Trnave, ktoré sa stalo tohoročným laureátom ceny ARCH 2018.
Sú však veci, ktoré ma trápia posledných cca 10 rokov. Budujú sa sídliská rodinných domov bez jasne vymedzených regulatívov, ktoré súčasní developeri riešia, len primitívnym predajom pozemkov. V týchto sídliskách za betónovými priemyselnými plotmi (ktoré považujem za čierne stavby) potom v mnohých prípadoch zanikajú architektonicky zaujímavé projekty, ktoré by sa dali obdivovať a možno aj použiť pre budúce realizácie celých obytných zón.
Z môjho pohľadu v tomto segmente výstavby máme veľké medzery a výzvy. Som však optimista a verím, že časom sa mladí a konštruktívni ľudia prepracujú na miesta, kde budú mať možnosť tieto veci výrazne ovplyvňovať a meniť k lepšiemu.

Ing. arch. Ingrid Konrád, Hlavná architektka mesta Bratislavy
Určite každého zaujal výrazný stavebný boom. Odráža sa to aj na žiadostiach o stanoviská k investičným zámerom alebo ich zmenám oproti dávnejším podaniam. Mesto rastie investíciami v stavebníctve. Dnes je už aj v Bratislave našťastie vnímané konkurenčné prostredie, či už sa to týka administratívnych priestorov alebo bytov. To ženie dopredu aj kvalitu. Vnímame to najmä u väčších investorov. Architektov hľadajú vyzvanými súťažami a sú ochotní investovať aj do atraktívnych medzinárodných architektonických súťaží. Verím, že výsledky sa prejavia. Ja osobne veľmi pozitívne vnímam vôľu architektov a investorov diskutovať o kvalite stavieb a verejného priestoru, ktorý svojimi stavbami ovplyvňujú.
Ale aj to naráža na hranicu, ktorou je transparentnosť a politizovanie s projektmi najmä veľkých investorov. Často som nevedela, pokiaľ ma neoslovili sami investori – aké investičné zámery a ako dlho sú už na magistráte, nebola som prizývaná na pracovné stretnutia a nemala som informáciu čo, ale najmä z akého dôvodu vedenie mesta alebo kolegovia s investormi a architektmi vyrokovali a kam projekt posunuli. Keď prídem na konci reťazca, často to najmä v tomto období vnímajú žiadatelia ako úmyselnú manipuláciu a zdržovanie - ale oni najlepšie vedia, či majú pravdu. Z pohľadu práce na magistráte dlhodobo kritizujem spôsob posudzovania projektov, chýbajúce verejné prezentácie a výstavy projektov, k čomu je potrebná politická vôľa.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux