späť na obsah časopisu

Obnoviteľným zdrojom energie (OZE) je venovaná desiata kapitola knihy NEED – Navrhovanie energeticky efektívnych domov. Pre udržateľnú architektúru sú jednou z hlavných tém, z hľadiska techniky v budovách sme ich spomenuli už v predchádzajúcich článkoch. Pre prevádzku budov môžeme využiť energiu slnka, teplo prostredia či biomasu. Spravidla už mimo architektonickým problémom je využívanie geotermálnej energie alebo pohybovej energie vzduchu a vody, s ktorým sa viac stretávame vo „veľkej energetike“. Potenciál OZE je však obmedzený – ak nimi chceme zabezpečiť prevádzku stavieb, musíme v prvom rade výrazne znížiť ich energetickú náročnosť... Aktuálna legislatíva, ktorá vychádza z požiadaviek smernice EPBD-II, predpokladá po roku 2020 (a pre verejné budovy vlastne už o pár dní) pomerne rozsiahle využitie OZE: „... veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti“. Pozrieme sa, aké sú možnosti naplnenia tejto požiadavky, no radi by sme zdôraznili, že využívanie OZE (ako zdroja tepla, chladu či elektriny) nemusí byť viazané priamo na budovu – práve spolupráca v rámci súboru, štvrte či mesta cez „smart“ riešenia ho môže výrazne zefektívniť.


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Inštitút pre pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux