späť na obsah časopisu

To, ako budú vyzerať verejné priestory Eurovea City má na starosti Beth Galí, zo známeho barcelonského architektonického centra BB+GG Arquitectes. Pri októbrovej návšteve Bratislavy. sme je položili pár otázok.

Pred projektom v Bratislave ste navrhovali verejné priestory aj v iných európskych mestách. Dali sa tu uplatniť niektoré princípy, ktoré ste už použili?
Pracovali sme už v Írsku, Holandsku, Nemecku a postupne všetky naše získané skúsenosti uplatňujeme aj v ďalších prípadoch. Ale samozrejme pamätáme na to, že každé mesto je svojské a charakter mesta sa prejaví v každom konkrétnom prípade. Každé mesto má svoje vlastnosti, ktoré sú dané klímou, ľuďmi, ktorí tam žijú, aktivitami, ktoré sa tam vytvárajú. Pre nás architektov je zakaždým dôležité vnímať to, akým spôsobom tu architektonické riešenia v okolí už existujú. Teda niečo iné je stavať v novej štvrti, niečo iné v historickej a to všetko vlastne ovplyvňuje výsledok.

Čo hovoríte na to, čo už v okolí nákupného centra Eurovea bolo vybudované?
Eurovea City je pre mňa v prvom rade nové mesto, súčasné mesto, ktoré sa svojou povahou odlišuje od historických miest a určite budete súhlasiť, že svojou promenádou a námestím M. R. Štefánika je najatraktívnejšie miesto medzi Starým mostom a mostom Apollo. Sú tu nové materiály, technológie a samozrejme iná výška budov, ako bola v pôvodných centrách. V tomto zmysle Eurovea je novým mestom, novým centrom. Predstava alebo túžba ľudí je taká aby sa nové štvrte čo možno najviac zahustili, ponúkali veľa aktivít, rôzne funkcie a to je možno to, čo definuje charakter tejto novej štvrte.

Celý rozhovor nájdete v decembrovom čísle…


Autor
pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
J&T Real Estate
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux