späť na obsah časopisu

Spoločnosť HSF System SK je úspešný a spoľahlivý generálnym dodávateľ stavieb, projekčných prác a inžinierskych činností nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych krajinách. O tom, čo je za týmito úspechmi, o filozofie firmy, ale aj cieľoch do budúcnosti nám porozprával Ing. Tomáš Kosa, konateľ spoločnosti HSF System SK s. r. o.

Koniec roka máme pomaly za sebou, ako sa pre vás vyvíjal, môžete ho trošku zhodnotiť?
Hovorí sa: Nehovor hop, kým nepreskočíš. Rád by som sa tohto múdreho porekadla držal a tento rok podrobnejšie zhodnotil až po jeho skončení. Avšak podľa doterajších výsledkov a zazmluvnených stavebných prác to vyzerá veľmi dobre.
V tomto roku sme chceli našu pozíciu na stavebnom trhu udržať, prípadne ju posilniť. A to si myslím, že sa nám nakoniec podarí. Pokračujeme v integrácii nového softwarového vybavenia, ktoré sa týka projektovania na báze BIM. Zahájili sme tiež výstavbu nového sídla, ktoré bude zodpovedať rastu našej spoločnosti v uplynulých obdobiach.
To, že sme na dobrej ceste, nám potvrdilo i získanie certifikátu Spoločensky zodpovedný podnik, ktorý sme tento rok dostali. Z aktívne podnikajúcich slovenských firiem spĺňa tieto kritériá len 3,2 % spoločností.

V rebríčkoch TOP stavebných firiem ste na popredných miestach. Je ťažké byť v súčasnosti úspešný?
Tu sa určite pozitívne prejavujú naše opatrenia na zvýšenie efektivity hospodárenia a zvládnutia väčšieho objemu realizovaných zákaziek, ktoré sme od minulého roka postupne zavádzali. Čo je však pre nás dôležité a na čo sa každý rok zameriavame, je udržiavanie vysokej kvality prác a termínových parametrov stavieb. Práve toto dlhodobo oceňujú naši zákazníci na stavebnom trhu.
Vďaka týmto krokom a mimoriadnemu nasadeniu všetkých zamestnancov HSF System SK, ako aj zamestnancov našej materskej spoločnosti HSF System, kde na mnohých projektoch kooperujeme, sa môžeme opakovane objavovať v rebríčku TOP 100 stavebných firiem na popredných miestach. A ak by sa podarilo skrátiť legislatívne schvaľovacie procesy v stavebnom odvetví na Slovensku, tak by to prispelo k ďalšiemu rozvoju nielen našej spoločnosti, ale celého stavebného sektora.

Celý rozhovor nájdete v decembrovom čísle…


Autor
pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
archív firmay HSF System SK
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux