Časopis EUROSTAV - 4/2018
Tematické okruhy
  • Zložité stavby sú výzvou
  • Inovatívne technológie zakladania pasívnych stavieb
  • Nedeštruktívna detekcia oceľovej výstuže v betóne
  • Vývoj a súčasné trendy v malej stavebnej mechanizácii
  • Súčasné problémy v oblasti BOZP
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux