späť na obsah časopisu

Na minuloročnej konferencii Optigreen CEO v Mníchove si cca 120 účastníkov, spomedzi viac ako 30 projektov zvolilo za Zelenú strechu roka 2017 (Opti-Green Roof of the Year 2017) strechu novej budovy firmy Niverplast v holandskom meste Nijverdal. Víťazný projekt predložila partnerská spoločnosť Optigreen Group Koninklijke Ginkel Group z Veenendaal (Holandsko). Nedávno dokončená budova firmy Niverplast zasadená do prírodného prostredia má kruhový tvar, preto aj strecha musela byť atypická. Hlavným stavebným materiálom je sibírsky smrekovec z domácich zdrojov a základnou myšlienkou konceptu riešenia bola energetická úspornosť a využitie čo najviac denného svetla. Ambiciózny projekt s originálnym dizajnom má niekoľko šikmých striech v rôznych veľkostiach so sklonom až do 52 stupňov. Najväčšia z nich s rozlohou 450 m2, bola zrealizovaná so systémovým riešením Optigreen – čiže šikmá zelená strecha. Rovnaké riešenie bolo použité aj na plochých strechách s rozlohou 1 350 m2. Výhodou týchto prírodných systémových riešení je, že sú šetrné k životnému prostrediu. Na strechách boli okrem extenzívnej ekologickej zelene nainštalované aj fotovoltické panely na zabezpečenie energeticky úspornej prevádzky budovy. Okrem ocenenia Zelená strecha roka 2017 sa stavba môže pýšiť aj medzinárodných certifikátov zelených a udržateľných budov BREEAM.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Optigreen, Nieuvenhuis Bouwbedrijf
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux