späť na obsah časopisu

Petržalskú magistrálu – Einsteinovu ulicu, nedávno vyplnil ďalší objekt. Pôvodne mal developer zámer na tomto mieste postaviť tri budovy vrátane hotela. No vzhľadom na lokalitu – územie vedľa obľúbeného parku Sadu Janka Kráľa, prišlo k zmene plánov. Výsledkom je administratívna budova pozostávajúca z dvoch veží, ktoré navzájom spája podnožie. Stavba s názvom Einsteinova Business Center je postavená podľa najvyšších štandardov zelenej budovy, vďaka čomu ašpiruje na certifikát BREEAM s úrovňou Excellent. Budova Einsteinova Business Center je rozdelená na dve veže, ktoré spája podnož – trojpodlaznej garáže – s kapacitou 509 parkovacích miest. Veža A má 6 nadzemných podlaží a veža B má 15 nadzemných podlaží. Zelené terasy (prístupné iba pre nájomníkov) sa nachádzajú na 4. nadzemnom podlaží. Na ostatných poschodiach sú flexibilné kancelárske priestory v najvyššom štandarde a celkovou plochou kancelárií 20 977 m2. Vertikálne komunikačné jadro v strede budovy umožňuje maximálnu flexibilitu pre pracoviská, ktoré sú umiestnené pozdĺž fasády aby mali zabezpečený dostatočný prílev denného svetla. Základom budovy je železobetónový skelet s úplne otvorenými, sklenými fasádami, ktorý vytvára ľahký svetlý architektonický dojem doplnený predsadenou výrazovou hmotou zo sklených tabúľ ukotvených do nosných dosiek. Sklené fasády spĺňajú kritériá energetickej efektívnosti, ochrany proti slnku a hluku z okolitých ciest. Sklenené dosky fasád parkovacej podnože sú odstupňované a umožňujú ich prirodzené vetranie.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Matej Kováč
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux