späť na obsah časopisu

V českej obci Dolní Břežany majú zaujímavú novostavbu. Na prvý pohľad sa zdá akoby tu pristála vesmírna loď. Výrazný oblý tvar pokrytý hliníkovými šindľami ale nie je nič mimozemské, je to moderná budova športovej haly. V obci sa už dlhodobo starajú o kvalitu verejného priestoru a architektúry, čoho výsledkom je niekoľko veľmi úspešných projektov vrátane tejto stavby. Jej autormi sú architekti z pražskej kancelárie Sporadical. Počas dňa priestory novej haly využívajú školáci, večer slúžia ostatnej verejnosti. Vďaka svojim rozmerom a dispozičnému riešeniu je vhodná aj na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií. Oblý a abstraktný tvar haly bol vybratý zámerne. Stavba totiž tvarom maskuje svoje skutočné vnútorné rozmery, pôsobí menšie ako v skutočnosti je. Tomuto očnému klamu napomáha aj jej kovový povrch, na ktorom sa zrkadlí obloha a okolie. Čiastočným zapustením hmoty budovy do terénu vzniklo široké exteriérové schodisko, vymedzujúce hranicu verejného priestoru a zároveň využiteľné ako prírodný amfiteáter. Halu od susednej školy odlišuje exteriér, interiér haly na školu naopak nadväzuje kombináciou bielych a šedých povrchov a masívneho dreva. Vstup divákov je orientovaný kolmo na ulicu a parkovisko, posuvné západné okno s výhľadom na obec umožňuje spojenie so školským ihriskom, východné okno je priehľadom do budúcnosti. Spojovací prvok robí z haly súčasť školy. Srdcom objektu je športová plocha 45 x 25 m s výškou 8 – 9 m, rozdelená priečne na tri časti mobilnými roletami. Každá tretina má veľkosť volejbalového ihriska, takže umožňuje paralelnú výučbu troch hodín telocviku.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
Jakub Skokan a Martin Tůma / BoysPlayNice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux