späť na obsah časopisu

Pred dvoma rokmi sme v špeciálnej prílohe 25 rokov úspešných príbehov firiem priniesli aj rozhovor s Igorom Filom, konateľom spoločnosti Keller špeciálne zakladanie spol. s r. o. Odvtedy firma zrealizovala ďalšie, viac či menej významné projekty v oblasti špeciálneho zakladania, čím sa ich počet v doterajšej existencii na Slovensku priblížil k úctyhodnému číslu 800.

Slovenská divízia patrí do spoločnosti Keller Group so sídlom v Londýne, ktorá je so svojimi viac ako 6 000 zamestnancami pracujúcimi približne v 40 krajinách sveta celosvetovým lídrom v špeciálnom zakladaní stavieb. Na Slovensku sa jej minulý rok mimoriadne darilo – firma zrealizovala, respektíve zahájila viacero významných stavieb s uplatnením svojich nosných technológií, ako sú vibračné hutnenie (štrkové a betónové vibrostĺpy) a Soilcrete – trysková injektáž. Pri svojej každodennej činnosti využíva firma Keller systémové prvky zakotvené v certifikátoch EN ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001 v oblasti špeciálneho zakladania stavieb, ktorých je držiteľom. Dlhoročné skúsenosti firmy s realizovaním špeciálnych geodetických prác umožňujú efektívne optimalizácie statických riešení zakladania stavieb, podchytávania objektov, paženia a tesnenia stavebných jám, tesniacich stien hrádzí, stabilizácie skalných zárezov a ďalších geodetických problémov.

Bratislava, Račianske mýto


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archív Keller
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux