späť na obsah časopisu

Spoločnosť OBERMEYER HELIKA patrí k najväčším architektonickým, projekčným a stavebno-poradenským kanceláriám na Slovensku a v Českej republike a má za sebou, ale aj pred sebou, významné a krásne projekty. Zároveň patrí k spoločnostiam, ktoré nielen pochopili obrovský význam BIM v projektovej aj v stavebnej praxi a aktívne túto technológiu využívajú, ale sa aj významne angažujú v osvete tejto témy medzi odbornou verejnosťou. OBERMEYER HELIKA patrí jednoducho k lídrom v oblasti 3D projektovania a modelovania stavieb pomocou metódy BIM na slovenskom aj českom trhu. 

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť OBERMEYER HELIKA od roku 2004 ako dcérska spoločnosť organizácie OBERMEYER HELIKA a.s. so sídlom v Prahe. Od roku 2007 je súčasťou nadnárodnej nemeckej skupiny OBERMEYER, ktorá patrí k najväčším projekčným kanceláriám v Európe s celosvetovou pôsobnosťou. V bratislavskej pobočke OBERMEYER HELIKA pracuje viac ako 25 skúsených architektov, stavebných inžinierov, projektantov, technikov a ďalších špecialistov, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou technicky náročných projektov veľkého rozsahu vrátane navrhovania a projektovania stavieb väčšiny typologických kategórií.

„Pri práci na veľkých a technicky náročných projektoch využívame synergiu našej materskej spoločnosti v Prahe, ktorá zamestnáva viac ako 120 odborníkov,“ hovorí konateľ spoločnosti Ing. Dušan Štefanides a pokračuje: „Cenné skúsenosti českých kolegov napríklad z oblasti projektovania a riadenia výstavby zdravotníckych zariadení v Čechách využili v ostatnom čase zvlášť pri projektovaní prístavby a rekonštrukcie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave a pri spracovaní realizačného projektu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.“ Široké odborné zázemie projektantov a architektov je ich veľkou výhodou, pretože vďaka tomu môžu pracovať na širokej palete projektov, od rezidenčných, administratívnych, zdravotníckych, školských, obchodných, kultúrnych až po priemyselné a dopravné stavby.


Autor
pripravila Darina Lalíková

Fotografie (vizualizácia)
archív OBERMEYER HELIKA
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux