späť na obsah časopisu

Aj keď prelomové inovácie v oblasti hardware TZB sa nepredpokladajú, napredovaniu sféry vykurovania a chladenia budov výrazne pomôžu smart a on-line riešenia či internet vecí – IoT. Zásadné zmeny by mali nastať v oblasti služieb a softvéru, a to najmä v intenzívnejšej implementácii BIM pri projektovaní a správe budov, myslí si Ing. Igor Krajčovič, obchodný riaditeľ slovenskej divízie TZB v REHAU.

Bytová aj nebytová výstavba na Slovensku má už niekoľko rokov stúpajúcu krivku. Aké výsledky to za uplynulý rok prinieslo vašej divízii a ako sa vám darilo v rámci celej spoločnosti REHAU? 

Naša spoločnosť je výrobcom s veľmi širokým portfóliom riešení od mimoriadne úspešnej divízie automotive, cez nábytok až po viaceré stavebné divízie, kam patrí aj TZB. Technické zariadenie budov je divíziou, ktorá logicky profituje z rastúceho objemu výstavby v pozemnom staviteľstve u nás, a to čo do objemu a tiež do priestoru pre nové a progresívne technologické riešenia v budovách. Nenarástol totiž len objem trhu, ale došlo aj k posunu nárokov investorov, developerov a užívateľov budov smerom k vyššej kvalite, vyššej efektívnosti, nižším prevádzkovým nákladom a vyššiemu komfortu. Práve v tomto segmente vieme uplatniť naše silné stránky. Dlhodobé úspešné pôsobenie na slovenskom trhu umožnilo konzistentne budovať silný tím pracovníkov TZB, o ktorých know-how a skúsenosti sa môžu oprieť naši klienti, projektanti a architekti.

Popri novej výstavbe však nestagnuje ani obnova panelových domov. Akým spôsobom sa angažujete v tomto segmente?

Obnova bytových domov je perfektným príkladom spolupráce našich viacerých divízií Rehau. V slovenskej republike prebiehala už od roku 2000 intenzívne sanácia obvodových plášťov panelových domov, kde sa angažovali najmä kolegovia z divízie okenných systémov. Okná z profilových systémov Rehau sa stali štandardom pri výmene okien, dverí a zasklení schodísk. V správnom čase sme do obnovy vstúpili s našimi riešeniami pre TZB, čo sa ukázalo ako výborný krok. Kvalitné riešenie pre rozvod vody Rautitan a odhlučnená kanalizácia Raupiano Plus sa stali synonymom pre „výmenu stúpačiek“. V konečnom dôsledku rozhodli o úspechu kvality našich partnerských montážnych spoločností, ktoré dnes dokážu vymeniť zvislé rozvody aj vo vysokých bytových panelových domoch vo vysokom štandarde kvality za expresný čas jeden až dva dni. Obnova panelových domov tvorí dnes relevantnú časť aktivít aj predajov našej divízie. Zároveň si uvedomujeme, že segment sa o niekoľko rokov uzavrie, keďže tu už bude obnova rozvodov pre najbližších 50 rokov do veľkej miery hotová.

REHAU sa prostredníctvom REHAUTHERAPY zviditeľňuje aj v aktuálnej téme zdravého vnútorného prostredia. Čo všetko sa pod týmto názvom skrýva? 

Na Slovensku máme výhodu v tom, že sa môžeme poučiť z chýb, ku ktorým prichádzalo skôr vo výstavbe budov v iných častiach sveta. K takýmto patrí napr. syndróm chorých budov trpiacich nezdravým vnútorným prostredím – nesprávnou interiérovou teplotou, kvalitou vzduchu, zlou akustikou a pod. Pobyt v takýchto budovách má značne negatívny vplyv na ich obyvateľov alebo užívateľov. Často trpí ich komfort, následne zdravie a pre firmy je veľmi nepríjemnou nákladovou položkou postupný pokles produktivity práce cez viac zdravotných absencií, fluktuácie až po nižší výkon pracovníkov pôsobiacich v nezdravom pracovnom prostredí.

REHAUTHERAPY vtipným spôsobom demonštruje výhody našich riešení najmä pre segment obytnej výstavby. Napríklad tepelnú pohodu podlahového vykurovania oproti klasickému vykurovaniu radiátormi, prípadne jeho atraktívne prevádzkové náklady. Paleta riešení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia budov tu však zďaleka nekončí, pokračuje našimi riešeniami v oblasti akustiky, alebo zdravého chladenia.

Celý rozhovor nájdete v júnovom čísle…


Autor
Denisa Slančová

Fotografie (vizualizácia)
archív spoločnosti REHAU
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux