späť na obsah časopisu

Spoločnosť STAVIVÁ – Garaj s. r. o. dlhodobo patrí k spoľahlivým partnerom pri predaji stavebných materiálov. V súčasnosti prevádzkuje 15 predajní. S Ing. Timotejom Garajom, generálnym riaditeľom sme sa rozprávali o zmenách v spoločnosti STAVIVÁ – Garaj s. r. o. STAVIVÁ – Garaj s. r. o. založil po troch rokoch podnikania (1990) môj otec Garaj František st. v roku 1993 ako jediný spoločník a zároveň konateľ. Počas svojej 25-ročnej histórie prešla rôznymi menšími, ale aj väčšími zmenami. Od roku 2017 prebehla zásadná zmena a tou je generačná výmena na vedúcich pozíciách firmy. Vytvorili sme novú organizačnú štruktúru a prerozdelili kompetencie vedúcich pracovníkov, s dôrazom na rast spoločnosti. Spolu s bratom Bc. Františkom Garajom ml. sme prevzali zodpovednosť a stali sme sa konateľmi firmy. Sme rodinná firma a všetky radosti i starosti sme zdieľali spoločne s rodičmi. Poznáme firemné prostredie, spolupracovníkov na každej úrovni a naše pracovné skúsenosti sú z činností vo firme, kde pracujeme už niekoľko rokov. Spoločnosť dlhodobo prevádzkuje 15 predajní so širokým sortimentom stavebných materiálov. Zamestnávame 140 pracovníkov, pričom viac ako 100 pracovníkov pracuje u nás 15 a viac rokov. Snažíme sa vytvárať motivačné pracovné podmienky na každej pracovnej pozícií. Naše motto „PARTNERSTVO, KTORÉ SA OPLATÍ“ uplatňujeme na dodávateľskej a odberateľskej úrovni. Máme široké portfólio dodávateľov, pre ktorých sme dlhodobo stabilným a platiacim partnerom. Najdôležitejšími obchodnými partnermi pre nás sú naši odberatelia, ktorým vytvárame konkurenčné obchodné podmienky so širokou škálou služieb, ktoré poskytujeme. Dovoz tovaru pre zákazníka a vyloženie tovaru s hydraulickou rukou je zásadná služba, ktorú realizujeme cez vlastnú nákladnú autodopravu.


Fotografie (vizualizácia)
archív spoločnosti STAVIVÁ – Garaj s. r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux