Časopis EUROSTAV - 7-8/2018
Tematické okruhy
  • Rekonštrukcia historických klenieb
  • Nové trendy, nároky a prístupy pri obnove bytových domov
  • Náklady na obnovu stavebného objektu
  • Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

 

Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG