späť na obsah časopisu

Roky bolo „Gottko“ nepísaným symbolom socialistickej architektúry a prekvitajúcich budovateľských čias. Tento rozľahlý verejný priestor sa tešil obľube, veselo v ňom pulzoval život. No po revolúcii začal postupne chradnúť až sa z neho stal „mŕtvy pľac“. Našťastie sa našlo zopár takých, ktorým osud tohto miesta nebol ľahostajný a chcú ho opäť oživiť. Zainteresovaných do problematiky sme sa pýtali, akú pridanú hodnotu prinesie revitalizácia Námestia slobody...

Otázka pre respondentov:
Akú pridanú hodnotu podľa vás prinesie ľuďom aj mestu obnovené Námestie slobody?

Ing. arch Ingrid Konrad, Hlavná architektka mesta Bratislavy
Námestie slobody prešlo historicky viacerými premenami – od predpolia arcibiskupského paláca s trávnikom a alejou, cez priestor slúžiaci na vojenské prehliadky Firšnál a pre zábavné produkcie – podľa víriaceho prachu sa ľudovo nazýval Sahara, až po súčasnú podobu z druhej polovice 20. storočia ako námestie Klementa Gottwalda. Jeho zadanie bolo hlboko osadené do doby socializmu. V Bratislave vtedy pribudol pamätník komunistického pučistu Klementa Gottwalda hierarchicky nadradený prísnej architektonickej kompozícii podčiarknutej vzácnymi materiálmi ako prírodný kameň, nerez a biely betón. V nedeľu 25. novembra 1990 sa jediným odstrelom podarilo pyrotechnikom Gottwaldovo súsošie odstrániť aj s deväťmetrovými betónovými pylónmi symbolizujúcimi rozkvet socialistickej spoločnosti. Klement Gottwald z námestia a s ním aj rozkvet socialistickej spoločnosti definitívne zmizli. Zachovanie architektonickej podoby námestia s centrálnou fontánou s nerezovou plastikou lipového kvetu, typickou drobnou architektúry doplnenou o súčasnú vrstvu vráti námestiu jeho nadčasovosť. Autori víťazného návrhu architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu námestia LABAK a 2021 architekti sa správne chopili šance pridať námestiu nové funkcie – na mieste pamätníka detské ihrisko, workoutové prvky pre „hranie sa dospelých úradníkov“, slobodný rečnícky pult, priestor pre akademickú pôdu a to všetko osadené do priestoru adaptovaného na klimatickú zmenu. Fontánu a izolované veľkoplošné kvetináče sprístupňujú verejnosti v súlade s požiadavkou mesta. Pridaná hodnota? Miesto symbolizujúce neslobodu bude definitívne odkliate. Ale bude ho s plnou konzekvenciou cítiť, ostáva tu ako nezmytá stopa našich dejín...
 
Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Stav, do ktorého sa rokmi tento verejný priestor dostal, bol neúnosný. Z obľúbeného miesta oddychu sa stal priestor, ktorému sa ľudia vyhýbali, resp. využívali ho viac na tranzit ako na odpočinok. Verím, že revitalizácia zelene, mobiliára, komunikácií a ďalších súčastí námestia poskytne ľuďom nové možnosti na trávenie voľného času. Návrat života na námestie by sa však nemal skončiť rekonštrukciou. Akýkoľvek verejný priestor potrebuje programovú náplň a zázemie, teda akúsi socializáciu priestoru, ktorá zabezpečí to, že po niekoľkých rokoch nebudeme musieť znova riešiť rekonštrukciu ,,mŕtveho“ priestoru.
 
Igor Marko MA Arch ARB, predseda súťažnej poroty, Marko and Placemakers Ltd.
Námestie Slobody je jedno z najdôležitejších námestí v Bratislave. Je to priestor, ktorý nám všetkým dlho veľmi chýbal a postupne sa vytratil z mentálnej mapy Bratislavy. Pevne verím, že po revitalizácii sa bude tešiť rovnakej obľube ako v minulosti. Predpokladám, že po úpravách sa jeho obľuba môže ešte zväčšiť. Námestie nie je len destináciou, ale mimoriadne dôležitou spojnicou. Návrh prináša ďalšie programovateľné funkcie a možnosti a rovnako podporuje spontánne využitie otvoreného priestoru, ktorý bude viac bezbariérový. Osobne sa teším na obnovenú fontánu, ktorá určite zmierni a spríjemní mimoriadne horúce letá. Nové úpravy prinesú väčšiu flexibilu a aktívnejšie zapojenie akademických inštitúcií. Študenti budú tvoriť veľkú časť užívateľov a budú môcť priestor v porovnaní s minulosťou slobodnejšie a lepšie využívať. Zmeny nie sú radikálne, ale sú dobre a citlivo cielené. Akupunktúrnymi zásahmi sa dúfam dosiahne želaný efekt aktivizácie tohto atraktívneho bratislavského spoločenského priestoru. Zmeny určite nie sú konečné a prial by som si, aby sme v budúcnosti našli viac odvahy na výraznejšiu a kompletnú transformáciu nielen priestoru námestia, ale aj blízkeho okolia vrátane Kollárovho námestia, celého univerzitného kampusu a pešieho prepojenia na Hlavnú stanicu.
 
Michal Marcinov – za kolektív autorov víťazného návrhu, Laboratórium architektúry krajiny s. r. o., 2021 architekti
Základná priestorová filozofia a koncepcia námestia je v poriadku aj dnes. Nie je potrebné všetko staré zbúrať. Obnovu Námestia slobody môžeme teda kľudne nazvať generálnou opravou rokmi schátraného verejného priestoru. Snaha odhaliť a zhodnotiť to dobré, čo nám na námestí z minulého režimu ostalo sa stala hlavným motívom obnovy. Nástrojom zmeny k lepšiemu je akosť jednotlivých dielov. Pohodlné pravidelne zalievané a kosené pobytové trávniky. Vitálne a vzrastlé stromy. Využitie pôvodnej zachovalej dlažby. Repasované betónové plochy. Fungujúca fontána. Relatívne drobné úpravy ako bezbariérové sprístupnenie pobytových trávnikov a sprístupnenie fontány pre človeka, neviditeľná schopnosť zadržať dažďovú vodu v území, vytváranie podmienok pre rôznu funkčnú náplň v podobe viac či menej nápadných objektov. Tieto vrstvy v rámci obnovy dokážu priniesť pridanú hodnotu, ktorá nepotrebuje na seba teatrálne upozorňovať.


Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia
Vnímame bolestivé miesta Bratislavy, preto sme sa rozhodli pomôcť magistrátu, Starému Mestu, ale najmä všetkým Bratislavčanom, aby mali Námestie slobody, ktoré bude dobrým, bezpečným, dôstojným a príjemným miestom plným zelene. Zodpovedný prístup v podnikaní je o tom, že sa firmy zaujímajú nielen o svoj hlavný biznis, ale aj o mesto, kde sídlia a podnikajú. V prípade developera je tento prístup logickým spojením, z ktorého v konečnom dôsledku profitujú všetci. Revitalizácia prebieha na základe víťazného návrhu, ktorý vzišiel z minuloročnej verejnej súťaže. Realizuje ju Magistrát mesta v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis. Úprimnú snahu, že spoločnosti HB Reavis naozaj záleží na krajšom a kultúrnejšom prostredí v hlavnom meste deklaruje Landererov park, ktorý je v poradí druhým projektom OZ Dobré miesto. V návrhu sme sa snažili zachovať maximum zelene a vyhnúť sa zbytočnému výrubu. Stavebné práce a záhradné úpravy sa týkajú výsadby a rozšírenia zelene, pribudne nové detské ihrisko, nový psí výbeh, nový záhradný mobiliár, ale aj miesto na požičiavanie bicyklov. Projekt financuje mestská časť, prispieva partner OZ Dobré miesto, ktoré sa do projektu zapája a partneri, ktorých získalo OZ Dobré miesto v rámci fundraisingu. Mestská časť prispieva sumou 200-tisíc eur a rovnako HB Reavis pridá ďalších 200-tisíc eur.


Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie a Bratislava – Staré Mesto
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux