späť na obsah časopisu

Nemecko-čínsky dom z Expo 2010 v Šanghaji, navrhnutý Markusom Heinsdorffom, je v porovnaní s ostatnými výstavnými pavilónmi objemovo aj plošne malou stavbou, ktorá ale zaujme použitím netradičnej kombinácie materiálov a hybridnej konštrukčnej nosnej sústavy. Jeho pôdorysné rozmery zaberajú plochu 25 x 10 m a výška pavilónu je 8 m. Konštrukčnú sústavu okrem primárne nosného skeletu z bambusových kmeňov tvoria samostatné sekundárne sústavy pre strechu a fasádu a vložené samonosné podlažie v interiéri. Pre odbornú verejnosť najväčšiu pozornosť púta materiál nosného skeletu – prírodný bambus. Bambus je rýchlo rastúca a nenáročná rastlina, ktorej kmene rastú 30 cm za deň a je v tomto ohľade jednou z najrýchlejšie rastúcich rastlín. Na výstavbu rámového skeletu boli použité kmene z extrémne veľkého druhu bambusu, ktorý pochádza z južnej oblasti Číny. Stĺpy skeletu sú vysoké 7,4 m a boli zrezané z kmeňov, ktoré dosahovali výšku 30 m tak, aby v spodnej úrovni dosahovali priemer 22 cm. Bambusové kmene boli napustené špeciálnymi chemikáliami pre zabezpečenie požadovanej požiarnej odolnosti. Spoje bambusových prvkov rámového priestorového skeletu v styčníkoch sú z atypických oceľových prvkov. Ukončenia bambusových stĺpov a priečlí sú po oboch koncoch do hĺbky 300 mm vyplnené betónom s vysokým obsahom popolčeka, čo umožňuje zabetónovanie oceľových častí styčníkov. Tieto inovatívne spojovacie techniky boli vyvinuté v spolupráci s expertnými pracoviskami a univerzitami z Mníchova špeciálne pre tento pavilón.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, FA STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
Jordana Sebastian
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux