späť na obsah časopisu

Slnko je nevyčerpateľný a zároveň nevyhnutný zdroj energie pre ľudskú populáciu a všetok život. Počas celej existencie je človekom a prírodou využívaný „duálny energetický potenciál“ slnečného žiarenia, teda je zdrojom svetla a tepla zároveň. Keďže sa v technike viackrát osvedčilo, že inšpiráciou úspešného technického riešenia boli poznatky a fakty z prírodných javov, nemalo by to byť inak ani pri využívaní duálneho energetického potenciálu umelých svetelných zdrojov v budovách. V súčasnosti je v svetelnej technike najpoužívanejším svetelným zdrojom v svietidlách luminiscenčná dióda (light-emitting diode), čiže svetelný zdroj LED. Z pohľadu energetickej efektívnosti a životnosti je síce zatiaľ bezkonkurenčný zdroj umelého osvetlenia, ale z pohľadu využitia spotrebovanej elektrickej energie dokáže premeniť len cca 30 % dodanej elektriny na elektromagnetické žiarenie vo viditeľnom spektre, čiže na svetlo. Zvyšných 70 % energie sa premení na odpadové teplo, ktoré nepriaznivo vplýva na technické parametre LED a na tepelnú pohodu človeka v uzavretých priestoroch. Odpadové teplo sa však dá vnímať ako vedľajší energetický produkt, ktorý čaká na svoje využitie, aj keď vývoj v oblasti LED stále napreduje. Neustále sa zlepšuje merný výkon LED (lúmen/watt). Pri rovnakom príkone je z čipu LED neustále dosahovaný vyšší svetelný tok (meraný v lúmenoch), čo znamená postupnú nápravu pomeru produkcie svetla a tepla. Ide však o elektrický spotrebič, ktorý bude mať vždy elektrický odpor, teda odpadové teplo bude vznikať aj naďalej. To je príležitosť na jeho využitie v praxi.


Autor
Ing. Zoltán Kováč, prof. Ing. František Janíček, PhD., Ing. Juraj Kubica, PhD., MESLED ENERGY, s.r.o., Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux