späť na obsah časopisu

V bájnej „ríši stredu“ strávil Michal Suchánek sedem rokov. Naša redakcia ho oslovila s ponukou, či by chcel našim čitateľom robiť prostredníctvom svojich postrehov a reálnych zážitkov po tejto krajine akéhosi sprievodcu. V novej pravidelnej rubrike vám bude rozprávať príbehy najkrajších skvostov modernej architektúry, priblíži osobitosti čínskeho vkusu, zasvätí nás do pravidiel fungovania na staviteľskom trhu. Do Shanghaia prišiel prvýkrát v lete 2007. Ako stážista nastupoval do malej a začínajúcej firmy EXH Design. Azda najväčšou výhodou bolo, že obaja jej zakladatelia predtým dlhé roky pracovali v Bazileji pre Herzog & De Meuron, čo sa prejavilo v jeho pracovnej náplni. Švajčiarsky šéf Eric Diserens bazíroval na modeloch. A ako býva zvykom pre stážistov v architektonických firmách, hneď po káve robia modely. V tomto prípade čisté, biele, puristické a najlepšie aj s podrobnou vnútornou dispozíciou a možnosťou rozkladania. Taký model sa cenil viac ako vizualizácie. Dvojici z EXH Design sa podarilo etablovať na miestnom trhu, keď získali zákazku na rozšírenie areálu farmaceutickej firmy Roche a návrh interiéru švajčiarskej agentúry pre vedeckú spoluprácu Swissnex. Rok pred krízou sršal celý svet stavebným sebavedomím a to platilo o Šanghaji dvojnásobne. Celá krajina žila prípravami na olympijské hry v Pekingu a následne svetovej výstavy Expo 2010. Tento nákazlivý optimizmus rýchlo prebil aj prvý a nie najlepší dojem z mesta, ktoré sa mu zdalo špinavé a smradľavé, otravne rušné a dopravne neprehľadné. Po vnorení do situácie mu ale atmosféra v meste prišla prívetivá, vítajúca stovky ľudí či už zo zahraničia alebo z rurálnej Číny. Všetci mali chuť objavovať, spoznávať, rozširovať svoje obzory a presadiť sa. Jeho prvá anabáza v Šanghaji trvala len pol roka, no zanechala vo ňom taký hlboký dojem, že po ukončení inžinierskeho štúdia na VUT v Brne sa tam jednoducho musel vrátiť...


Autor
Ing. arch. Michal Suchánek

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux