späť na obsah časopisu

V centre Kodane vyrástla nová 75 metrov vysoká budova. Sídlia v nej medicínske vedecko-výskumné pracoviská, ktoré sú súčasťou lekárskej fakulty Kodanskej univerzity. Názov Maersk Tower dostala po lodiarskom magnátovi, ktorého nadácia finančne podporila výstavbu univerzitnej budovy. Maersk Tower možno považovať za rozšírenie medicínskeho inštitútu Panum, ktorého výskumné pavilóny boli postavené v 70. rokoch minulého storočia. Veža sa nachádza na približne trojuholníkovom pozemku a jej tvar vyplynul z regulačného plánu daného územia. Výšková časť s trinástimi nadzemnými podlažiami vyrastá z dvojpodlažnej hviezdicovej podnože a umožňuje z vyšších úrovní výhľady na panorámu Kodane. Maersk Tower spolu so svojou podnožou bola koncipovaná tak, že veľký mestský blok je prístupný aj pre verejnosť pomocou meandrovitého 300 m dlhého oceľového mosta, ktorý začína na Blegdamsvej na juhovýchode, vystupuje, zakrivuje sa niekoľkokrát a prechádza cez severné krídlo podnože ponad auditórium a vyúsťuje na úroveň Nørre Allé na severozápadnej strane. Hlavný vstup do budovy je z východnej strany cez veľké mierne svahovité nádvorie, pod ktorým sa nachádza filtračná nádrž pre zachytávanie vody s kapacitou 650 m3. Cieľom developerov bolo postaviť ekologickú výškovú budovu, ktorej energetická spotreba neprekročí 40 kWh/m2. Tomu je podriadený energetický koncept budovy využívajúci aj alternatívne zdroje energie (využívanie morskej vody z prístavu na chladenie a fotovoltiky ako doplnkového zdroja energie) a architektonické prostriedky v koncepcii tvarovania hmoty budovy, ktoré podporujú nízkoenergetický koncept. K týmto prostriedkom okrem vnútorného átria cez celé výšku veže patrí zaoblený tvar veže bez ostrých hrán a premyslene koncipovaná celosklená fasáda z dômyselným systémom tienenia.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux