späť na obsah časopisu

Pri tvorbe inteligentných budov je dôležité poukázať na kvalitu architektonického konceptu, ktorý dokáže inteligentným budovám poskytnúť výnimočnú a dlhodobú hodnotu. Kvalita architektonického návrhu inteligentnej budovy zabezpečuje nielen energetickú efektivitu, komfort vnútorného prostredia, ale je aj nositeľom ekonomickej a estetickej hodnoty budovy. Inteligencia budovy sa inšpiruje skutočne verifikovaným a evolučne vyspelým prírodným prostredím. Overené štruktúry a formy z prírody integruje do tvorby architektonického konceptu budov. Užívateľa vníma ako schopného percepcie prostredia, prostredníctvom pestrého množstva vnemov. Inteligentná budova umožňuje multisenzorickým návrhom podporiť schopnosť aktivácie celého spektra zmyslov. Napriek inovatívnosti neopovrhuje starými staviteľskými postupmi a tradičnými metódami architektonickej tvorby. Podporuje naopak ich integráciu do konceptu inteligentnej budovy. Koncept inteligentnej budovy je aplikovaný v rôznych podobách do odlišných typologických druhov stavieb. Jednotlivé kritériá tvorby architektonického konceptu inteligentnej budovy sa objavujú vo vybraných realizáciách. Architektonický koncept inteligentnej budovy zabezpečuje rad požiadaviek na kvalitu konceptu, dispozície, energetickej úspornosti, komfortu, bezpečnosti, až po požiadavky na imidž a implementáciu tradičných tvaroslovných prvkov. Jeho aplikácia je prezentovaná na niekoľkých príkladoch domácej a zahraničnej architektonickej tvorby v tomto príspevku...


Autor
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
James a Connor Steinkamp
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux