späť na obsah časopisu

Multimediálna expozícia predstavujúca evolučný vývoj Zeme od Veľkého tresku až po jej súčasnú podobu sa nachádza na okraji Edinburgu, v prostredí s prírodnou scenériou doplnenou skalným masívom. Autor stavby – Michael Hopkins zvolil na prekrytie multimediálneho centra ľahkú formu membránovej strechy, ktorá kontrastuje s masívnou podnožou komplexu a s urbanistickým okolím. Dynamická zakrivená membránová strecha a minimalistická oceľová konštrukcia, vnímateľná z diaľky symbolizuje umelý svet vytvorený človekom na pozadí impozantného skalného masívu. Prírodné prostredie je vhodným miestom na situovanie výstavy, zahŕňajúcej premietanie interaktívnych virtuálnych filmov technológiami simulujúcimi udalosti vzniku zeme a celý dynamický proces, ktorý vytváral prírodné prostredie podobné tomu v okolí. Stavbu, ako takú možno funkčne a konštrukčne rozdeliť na tri jasne identifikovateľné časti: amfiteáter, membránové zastrešenie a masívnu železobetónovú podnož. Amfiteáter slúži ako verejné predpolie a veľké nástupné schodisko, cez ktoré sa návštevníci dostávajú do vstupnej úrovne múzea situovanej pod membránovou strechou. Vonkajší amfiteáter je využívaný na vonkajšie predstavenia najmä počas letného festivalu v Edinburgu.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
dun_deagh, Globaltraveller
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux