späť na obsah časopisu

V roku 2011 prišli na slovenský trh s certifikáciu budov. Nielen o tom čím sa od konkurencie odlišujú sme sa rozprávali s Marekom Kremeňom zo spoločnosti Exergy a Milanom Janákom zo spoločnosti Simulácie Budov. Dve partnerské firmy sa navzájom dopĺňajú a v rámci certifikácie budov vytvárajú spoločné dielo.

Ako sa navzájom dopĺňajú vaše firmy?

MK: V zásade robí každý z nás to čomu rozumie a čo ho baví. Certifikácia samotná tiež vyžaduje určité profesijné oddelenie firiem. Na konci ale ide o spoločné dielo vyskladané z našich služieb. Rôzne simulačné štúdie a technicko-konzultačnú činnosť zastrešuje pán Janák s firmou Simulácie Budov. Venoval sa tomu dávno pred vstupom samotnej certifikácie na trh, takže to bol logický krok. EXERGY zabezpečuje ostatné štúdie a koordinačnú činnosť v celom procese certifikácie.

Vaše služby nie sú na referenčných stavbách na prvý pohľad jasne čitateľné, priblížte nám ich.

MK: Certifikát udržateľnosti by mal byť vnímaný ako rodný list objektu, ktorý vypovedá o „kondícii“ stavby v rôznych kategóriách. Niektoré prvky sú viditeľné, iné nie. V tomto smere je najpodstatnejší užívateľ, jeho spokojnosť je skúškou správnosti jednotlivých riešení. Naše služby pozostávajú z konzultačnej činnosti od projekcie cez výstavbu, kolaudáciu a prevádzku budovy. Principiálne ide vždy o služby prispievajúce k vytvoreniu kvalitnejšieho prostredia pre človeka a o znižovanie negatívneho dopadu budovy na životné prostredie.

Dnes už hodnotí nielen certifikačná autorita, ale aj verejnosť. Ak sa niečo robí a publikuje v oblasti verejne prístupných priestorov, už aj verejnosť chce vidieť, čo sa deklaruje v tom „BREEAMe“. Certifikát tak už nie je len papier, ale niečo čo má hmatateľnú hodnotu pre mnoho skupín, ktoré predtým túto tému nekomunikovali. Preto tvrdíme, že je to náš spoločný záväzok. Štúdie nie sú len papier, ale podklad pre projekt. Na ich výstupoch sa porovnávajú konkrétne variácie, kombinácie, z ktorých sipotom projektový tím spolu s klientom vyberú optimálne riešenie. Zároveň musia samozrejme spĺňať podmienky certifikačného systému.

O aké certifikáty je na Slovensku záujem?

MK: Certifikáciu sme začali ponúkať ako produkt zhruba pred ôsmimi rokmi. Začali sme s certifikátom LEED na projekte komplexu Centrál, ktorý pozostával zo štyroch samostatných objektov. Odvtedy sa môžeme pochváliť prácou na zhruba 60 projektoch. Každý projekt nás utvrdzuje v tom, že to má zmysel. Napríklad keď sme dokončili industriálny projekt v Seredi v stupni BREEAM „Outstanding“, ktorý je momentálne taký „highlight“ v segmente priemyselných objektov. Certifikát s nami klientovi odovzdával aj riaditeľ certifikačnej autority BRE. Bolo to príjemné gesto a zároveň sme mali možnosť ukázať výsledok našej práce priamo na mieste. Čoskoro bude certifikovaná na BREEAM „Outstanding“ aj prvá administratívna budova na Slovensku. Zároveň bude mať aj certifikát WELL ako prvá nie len na Slovensku, ale aj v tzv.“ Central and Eastern Europe“. Radi by sme priblížili prepojenie týchto systémov s príkladmi z praxe aj na spoločnej konferencii Eurostavu a Slovenskej rady pre zelené budovy o udržateľnosti.

Celý rozhovor nájdete v januárovom dvojčísle…


Autor
pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
YIT Slovakia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux