späť na obsah časopisu

Kamarát Kenan raz vybavil exkluzívnu prehliadku sídla firmy Giant, ktorého architektonické riešenie má na svedomí Morphosis z Los Angeles. Tešil som sa veľmi, je to projekt, ktorý som už dlhšie poznal a vždy som chcel navštíviť nejakú stavbu od Morphosis a zistiť ako pôsobí na človeka v reáli. Zároveň mi prišiel email s oznamom, že v tom čase budeme mať konferenčný hovor s kolegami zo San Francisca. To sa nedalo preložiť, Morphosis si ešte počká. V tom období sme pracovali na súťažnom návrhu urbanisticko-architektonickom stvárnení prístavu v severočínskom meste Dalian. Táto zóna už prechádzala výraznými premenami. Architekti zo spoločnosti SOM spracovali masterplan na časť zóny susediacej s prístavom, pričom konferenčné centrum od skupiny Coop Himmelb(l)au už bolo vo výstavbe. Do roku 1907 bolo mesto pod ruskou kontrolou a nazývalo sa Dalny, na ďalších 38 rokov pod japonskou pod názvom Dairen. Vplyv týchto dvoch krajín zanechal výrazné stopy na mestskom plánovaní, najvýraznejšie sú asi veľkolepé klasicistické bulváre. Mesto leží na rozhraní Žltého a Bohaiského mora. V riešení zóny sme museli kombinovať funkcie ako obchod, osobný pristav so všetkým čo k nemu patrí, voľno časové aktivity a bývanie. Projekt ako zvyčajne zastrešoval jeden skúsený architekt, v tomto prípade to bol Jeff zo San Francisca. Mal však toho na tanieri veľa, a tak sa staral o ideologické smerovanie projektu. Fabián, ktorý bol šéf dizajnér v Šanghajskom štúdiu v San Franciscu, kreoval prezentáciu a rozdeľoval činnosti a Justin, tiež zo San Francisca, a ja sme produkovali modely, výkresy, detaily. Títo všetci sme boli akési jadro projektového tímu. Do tímu patrili ešte dvaja ľudia zo šanghajského štúdia a dvaja zo SF. Projekt bol skutočne rozsiahly a tak mal každý dizajnér relatívne veľkú mieru osobnej zodpovednosti a veľké možnosti sa kreatívne prejaviť. 


Autor
Ing. arch. Michal Suchánek

Fotografie (vizualizácia)
archív autora, Woods Bagot
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux