späť na obsah časopisu

Dnešné budovy sa nezaobídu bez technológií a moderných smart riešení,  aby ako celok poskytovali zdravé, komfortné a bezpečné prostredie pri minimálnej potrebe energií a pri čo najmenšom vplyve na životné prostredie. Inteligentná budova môže znamenať čosi iné pre architekta, developera, staviteľa či manažment budovy...

Otázka pre respondentov: Čo znamená inteligentná budova pre vás?

Ing. Václav Kostka, konateľ spoločnosti Sto pre Českú a Slovenskú republiku

Nezadržateľne sa blíži obdobie kedy budú inteligentné technológie čoraz väčšou mierou prispievať nielen ku skvalitnenie životného komfortu obyvateľov či k efektívnemu energetickému hospodáreniu budov, ale budú riadiť aj kompletný životný cyklus stavby od jej návrhu, cez realizáciu až po prípadnú demontáž stavby. V spoločnosti Sto kladieme na všetky tieto aspekty veľký dôraz. Už teraz myslíme na to, že inteligentná stavba budúcnosti musí poskytnúť možnosť byť kompletne demontovateľná a zanechať po sebe pokiaľ možno čo najmenšiu stopu na životnom prostredí. V tejto oblasti máme za sebou prvé úspešné projekty a práve v systémoch jednoducho demontovateľných fasád vidíme veľkú budúcnosť. Druhou dôležitou vlastnosťou inteligentnej budovy by mala byť schopnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov zdravý domov a to nielen prostredníctvom elektrotechnických zariadení, ale aj chemickým zložením použitých materiálov a ich schopnosti odbúravať škodlivé látky v exteriéri a interiéri. Práve vývoju takýchto materiálov sa dlhodobo venujeme. Napríklad inteligentné interiérové nátery, ktoré dokážu čistiť nielen svoj povrch ale aj okolité ovzdušie, sa stávajú čoraz viac populárnejšie a mnohokrát sú už bežnou požiadavkou investora.

Ing. arch. Klára Macháčová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

Inteligencia je vlastnosťou živých organizmov riešiť problémy pomocou rozumových schopností a tiež schopnosť sa adaptovať. Budovám rozumové schopnosti prisúdiť nemožno, aj keď v súčasnosti je už kadečo označované výrazom „smart“. Schopnosť adaptovať sa, resp. reagovať na meniace sa vonkajšie podmienky či zmenu vnútorných parametrov, to dnešné budovy vďaka zabudovaným systémom riadenia dokážu. Umožňujú svojim obyvateľom užívať si očakávaný komfort bez nutnosti riešiť banálne denné rutiny, aby užívateľ svoj ušetrený čas, pozornosť a energiu mohol využiť zmysluplnejšie a inteligentnejšie.

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Čo znamená inteligentná budova pre vás? Túto otázku dávam študentom tradične na prvom cvičení z predmetu Technika prostredia inteligentných budov. Typická odpoveď, ktorú dostanem, je niečo v tom zmysle, že inteligentná budova používa moderné materiály a obsahuje technické zariadenia riadené tak, aby zabezpečili človeku pohodu pri či najnižších nákladoch a dopadoch na životné prostredie. Zaujímavé na tomto cvičení je to, že žiadna z odpovedí nie je nesprávna, pretože každý človek môže mať svoju predstavu o inteligentnej budove, ktorá môže viac alebo menej zodpovedať oficiálnym definíciám. Ide najmä o to, aby sa študenti na úvod predmetu zamysleli. Ja si myslím, že inteligentná budova má (1) byť architektonicky premyslená, s aktívnymi aj pasívnymi fasádnymi prvkami, (2) využívať moderné technické systémy, vrátane vykurovania, chladenia, vetrania, osvetlenia, komunikácie, (3) obsahovať riadiaci systém, ktorý dokáže predvídať budúce udalosti a využiť ich na optimalizovanie pohody, spotreby energie, nákladov a výkonnosti užívateľov. Podľa mňa sme riešenie, ktoré možno v tomto zmysle považovať za naozaj „inteligentné“, zatiaľ nedosiahli a je pred nami ešte mnoho výskumu a vývoja v oblasti stavebných konštrukcií, techniky prostredia, riadenia a optimalizácie.

Mgr. arch. Jaro Pavle, architekt, Le Phart s. r. o.

Každá stavba dostáva do vienka od projektanta, okolia a investora akúsi DNA. Tieto tri subjekty v určitej harmónii predurčujú dom k primárnej inteligencii. Potreby investora by mal architekt v rozumnej miere zapracovať do celku a ten musí optimálnym spôsobom reagovať na prostredie v ktorom sa stavba bude uskutočňovať a fungovať. Pokiaľ architekt a projektanti využijú všetky prostriedky ktoré im okolie ponúka a investor ich akceptuje, dostáva dom základnú inteligenciu. Táto by sa mala čo najjednoduchším spôsobom rozvíjať a využívať. Pokiaľ prostredie neposkytne dostatok vstupov ktoré vyžaduje investor v súlade s architektom a projektantmi je nutné využiť prostriedky akejsi umelej inteligencie a to sú riadenia prispôsobené potrebám. Nikdy však netreba zabúdať že dom nekončí obvodom stavby. Vstupy prostredia ako správna dispozícia, tienenie stromami, inými stavbami, aerodynamika, presklenie v polohách oproti slnku, prevetrávanie alebo farebnosť stavby výrazne znížia používanie centrálnych a byrokratmi požadovaných často zbytočných materiálov a technológií. Stavba teda nemusí byť z môjho pohľadu presýtená drahými technológiami aby bola inteligentnou stavbou. Ako sa vraví ,,Dobre a draho vie kúpiť každý blbec ale dobre a lacno na to už treba rozum“.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux