späť na obsah časopisu

Poldruha roka sme sa v tejto rubrike venovali energeticky nenáročnej architektúre, stručne sme tu predstavili jednotlivé kapitoly knihy NEED – Navrhovanie energeticky efektívnych domov. Ostal nám už len záver, ktorý, podobne ako v knihe, tak celkom záverom nie je. Aj keď sme sa snažili obsiahnuť celú problematiku energetickej efektívnosti budov, limitovaný čas prípravy aj rozsah knihy nám neumožnili zahrnúť napríklad problematiku obnovy budov (k tej by sme sa ešte radi vrátili), pripravené príklady inšpiratívnych realizácií sa všetky nepomestili a samozrejme sme do nej nemohli zahrnúť aktualizáciu európskej Smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola schválená pol roka po vydaní knihy, ani aktualizácie relevantných noriem a právnych predpisov. Preto sa tu k tejto téme budeme vracať aj v budúcnosti, ale dôslednejšie sa pozrieme aj na ďalšie hľadiská udržateľnosti a pokúsime sa inšpirovať vás zaujímavými príkladmi udržateľnej a efektívnej architektúry. Pozrime sa tu aspoň stručne na témy, ktoré sa do knihy vo väčšom rozsahu nedostali. Obnova budov je z environmentálneho hľadiska dôležitejšia než novostavby, jestvujúci stavebný fond sa obmieňa len veľmi pomaly. Treba povzbudiť ich obnovu do čo najlepšieho stavu, aby sme „polovičatými“ riešeniami na desaťročia nezakonzervovali nevyhovujúci stav, a ak nemáme prostriedky na realizáciu náročnejšej obnovy naraz, vieme postupovať po jednotlivých krokoch. V rámci obnovy budov by sme sa mali venovať kultúrnej udržateľnosti a musíme počítať so špecifickými riešeniami, napríklad vnútorným zateplením či lokálnym vetraním s rekuperáciou. Zásadná obnova budov niekedy z pôvodného objektu veľa nenecháva, ale prináša nové technické i estetické kvality a môžeme ju chápať ako istú formu recyklácie, nesporne efektívnejšiu než recyklácia materiálu po demolácii stavby.


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Inštitút pre pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux