Začiatky výroby portlandského cementu v Ladcoch sa spájajú s menom viedenského bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka. Ten sa v roku 1889 rozhodol postaviť v dedinke na Považí novú cementáreň. Reagoval tak na prudký rozmach priemyslu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, pričom sa snažil využiť výskyt kvalitného vápenca na svojom pozemku.

V tomto roku oslavuje cementáreň v Ladcoch 130. narodeniny. O jej minulosti i o dnešných zámeroch sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Antonom Barcíkom. Firmu riadi štvrťstoročie a v historickom poradí je už 17. generálnym riaditeľom.

 

Za 130 rokov prešla cementáreň viacerými premenami. Ktoré momenty z histórie považujete za najzásadnejšie?

Prvé roky najstaršej cementárne na Slovensku boli mimoriadne náročné na manuálnu prácu. Ladčianski cementári zažili veľa zložitých situácií, ale nezľakli sa ich, dokázali držať krok s technologickými výzvami. Prvá rozsiahla modernizácia tu prebehla v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia, druhá v šesťdesiatych rokoch a tretia na rozhraní tisícročí. Kým v prvom roku existencie vyrobila fabrika 2 387 ton cementu, v historicky najúspešnejších rokoch už dokázala vyprodukovať viac ako milión ton tohto stavebného materiálu. Z dôležitých historických míľnikov by som ešte rád spomenul rok 1999, keď do cementárne vstúpil strategický partner – nemecká stavebná firma Berger Holding GmbH Passau a spolu so slovenskými akcionármi a s domácim manažmentom stabilizovali tzv. nezávislú orientáciu spoločnosti, ktorá je v cementárenskom odbore skôr výnimkou.

Cement z fabriky v Ladcoch spája celé Slovensko – spevňuje tisícky stavieb: priehrady, mosty, diaľnice, byty, školy, kostoly atď. Fabrika dáva ľuďom na Považí prácu už 130 rokov. Dáva tak chlieb celým generáciám. 

 

Minulosť fabriky je neobyčajne pestrá, aká je súčasná tvár jubilantky? Čím je výnimočná dnes?

Považská cementáreň je v súčasnosti jedna z najmodernejších cementární v strednej Európe. Vyrába portlandské, portlandské troskové a špeciálne cementy nadštandardnej kvality, ktoré spĺňajú európske technické normy. Export smeruje najmä do Rakúska, Česka, Poľska a Maďarska. K zvyšovaniu jej výkonnosti a k zlepšeniu podmienok ochrany životného prostredia prispeli hlavne investície po roku 2000. Cementáreň postupne zmenila aj palivovú základňu. Fosílne palivo (uhlie) významne nahradili alternatívne palivá (50 – 60 %), ktorými sú mäsovokostná múčka, opotrebované pneumatiky, tzv. tuhé alternatívne palivá ako textil, papier, drevo, plasty. Zhodnocovaním odpadov, ktoré produkujú iné výrobné odvetvia, prispievame k ochrane životného prostredia. K najvýznamnejším novším investíciám patrí nové slinkové silo v hodnote 17 miliónov eur, ktoré umožňuje zvýšiť už tradičnú kvalitu ladčianskych cementov a je zároveň ďalším krokom pri minimalizovaní nepriaznivých vplyvov fabriky na životné prostredie.

Najnovšou významnou investíciou je realizácia nového kalcinátora, ktorá umožní zhodnocovanie menej kvalitných tuhých alternatívnych palív, ktoré prinesú nielen zníženie spotreby fosílnych palív a zníženie emisií CO2, ale súbežne aj zníženie nárokov na ich deponovanie na skládkach odpadu.

Za technické, technologické, ekologické napredovanie a kvalitu produkcie získala naša firma opakovane množstvo celoštátnych ocenení: Najlepší exportér SR, certifikáty kvality Slovak Gold a Grand Prix Slovak Gold či Slovak Gold Exclusive za etiku a komplexný hospodársky vývoj spoločnosti. Prínos duševnej prác bol ocenený na národnej i medzinárodnej úrovni viacerými ochrannými známkami a patentmi.

 

Celý rozhovor nájdete v decembrovom čísle…

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG