späť na obsah časopisu

Dnes sa už väčšina budov s kancelárskymi priestormi pýši zelenou certifikáciou systémami LEED alebo BREEAM, ktoré sú dôležitým ukazovateľom energetickej hospodárnosti budovy a kvality použitých materiálov. To však nestačí, aby v takýchto kanceláriách bolo zdravšie a produktívnejšie prostredie. Dnešní zamestnanci chcú pracovať v prostredí, ktoré je zdravé, zábavné, inšpirujúce, pohodlné, prírodné… Jednoducho v ktorom sa cítia dobre. To, v akom prostredí pracujeme, má výrazný vplyv na naše zdravie – fyzické aj duševné, ale aj na motiváciu a pracovný výkon. Častou realitou sú preplnené a stroho zariadené open space priestory, ktoré zamestnancom neponúkajú dostatočný komfort na prácu a neraz majú problémy s kvalitou vnútorného prostredia. Podľa výskumu spoločnosti Steelcase pracovníci v open space kanceláriách stratia denne až 86 minút pracovného času kvôli rozptýleniam, sú vyrušení každých 11 minút a trvá im v priemere až 23 minút, kým sa dostanú do stavu, kedy sú plne sústredení na svoju prácu. Moderné kancelárie sú stále „open“, ale ponúkajú viac priestoru na kreatívnu a skupinovú prácu, na sústredenie sa, privátne hovory, alebo tímovú prácu. Mali by pružne reagovať na rôzne činnosti a pracovné metódy. Ak teda chcú udržať krok s dynamickým vývojom, musia byť viac prispôsobivé, poskytovať väčšiu mobilitu a flexibilitu. Zároveň by mali byť podobné nášmu súkromiu, ktoré si zariaďujeme podľa vlastných požiadaviek – poskytovať komfort a pohodlie v sviežom, ľahkom, priestrannom a nekonvenčnom priestore. Príjemné prostredie zaisťuje vyššiu produktivitu, podporuje tvorivosť a zvyšuje atraktívnosť spoločnosti.

 


Autor
pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
CUF Milano, Bakker Elkhuizen, Götessons Industri AB, Four®Design
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux