späť na obsah časopisu

Pri hlavnej téme marcového vydania časopisu Eurostav, ktoré je venovaná inováciám, som sa chcela hlbšie zamyslieť nad významom tohto slova. V súvislosti s ním, a možno aj vzhľadom na to, že práve v tomto období sa príroda prebúdza a ja som objavila v záhrade rozkvitnuté prvé jarné kvety, sa mi akosi vybavili Semiramidine záhrady. Tieto legendárne babylonské visuté záhrady sa stali druhým divom sveta. A viete prečo? Nielen pre svoju krásu, ale aj pre originálne spojenie prírody, konštrukcie a techniky. Popínavé zelené rastliny previsujúce z niekoľkých stupňovitých terás svietili nad okolitou púšťou z diaľky. Darilo sa im vďaka zavlažovaniu domysleným zariadením, ktoré čerpalo vodu z rieky, špirálovito ju dopravilo na najvyššiu plošinu a odtiaľ stekala dolu cez všetky záhrady. Nazmar nevyšla ani kvapka.

Odvtedy už prešlo niekoľko storočí a téma šetrného narábania s vodou, ale aj téma spojenie techniky s prírodou je v súčasnosti naliehavo aktuálna. Vekmi fungujúci kolobeh prírody inšpiroval mnohé technické objavy a vynálezy. Niektoré, napriek tomu, že vyplývajú z prírody, sú doťahované do takých extrémov, ktoré paradoxne prírodu nerešpektujú. Našťastie sú aj také, ktoré dokážu žiť spolu s prírodou v zmysluplnej harmónii. Trebárs také technické vynálezy, akými sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a mnohé iné. Aj technika zazeleňovania striech sa stáva v súčasnosti aktuálna ako náhrada zelene, ktorú strácame postupnou zástavbou. Svoj vzťah k prírode nemusíme prezentovať zrovna ďalším divom sveta. Stačí, aby každý z nás niesol malý podiel zodpovednosti za správny prístup k nej.

Aj my v redakcii sa snažíme upozorňovať, prispievať a navádzať k ekologickému a zodpovednému prístupu k prírode. Svedčí o tom ďalší ročník Ceny Visio 2020, ktorou oceňujeme výrazný prístup v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby, ktorej vyhlásenie nadväzuje na odbornú konferenciu Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe.

Témy ako optimalizované využívanie energií, ochrana životného prostredia, zelená architektúra sa nesú aj týmto číslom. Mnohé súvisia aj s inováciami, za ktorými netreba hľadať vždy niečo prevratné. Niekedy stačí len malá pozitívna zmena, napríklad vylepšenie vedomostí, prístupov, materiálov z minulosti, čím sa prepojí staršia doba s modernou.

Verím, že marcové číslo bude pre vás poučné a zároveň inšpirujúce.

Na ďalšie číslo sa môžete tešiť 17. 4. 2019.


Autor
Adela Motyková, výkonná šéfredaktorka
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux