späť na obsah časopisu

Na počiatku značky Ytong stála odvážna inovácia – švédsky architekt Axel Erikson vyvinul úplne nový materiál pórobetón takmer pred sto rokmi. Výroba sa celosvetovo presadila a teraz Ytong vyrába koncern Xella, ktorý je producentom materiálov rozširujúcich možnosti systému Ytong – vnútorného zateplenia Multipor a vápenno-pieskových prvkov Silka. Vďaka inováciám majú materiály stále rovnakého zloženia oveľa širšie uplatnenie v stavebných riešeniach a reagujú na súčasné potreby stavebníctva. Xella CZ a Xella Slovensko boli prvými krajinami v rámci štruktúry koncernu, kde vznikla nová pozícia inovačného manažéra. V súčasnej dobe ním je Ing. Ivana Havlíčková, pod ktorej vedením oddelenie uviedlo už niekoľko inovatívnych produktov na domáci trh.

Ako prebiehajú inovácie vo vašej spoločnosti? Ako je nastavené fungovanie vášho oddelenia?

Úlohou novej pozície inovačného manažéra, ktorá u nás vznikla, bolo vybudovať funkčný proces pre spracovávanie inovácií. Po úspešnom začlenení tejto pozície do štruktúry firmy sa táto myšlienka rozšírila do celého koncernu. Dôležitou vlastnosťou podpory v rámci medzinárodnej štruktúry je tímová spolupráca, výmena informácií na pravidelných stretnutiach všetkých inovačných manažérov. Máme priestor pre zdieľanie inovácií, a to všetko ťahá vývoj v Xelle efektívnejšie vpred.

Akým spôsobom sledujete vývoj a požiadavky trhu a ako následne reagujete?

Naši zamestnanci sú v každodennom kontakte so zákazníkmi a vnímajú ich potreby. Tieto potreby sú zdrojom pre inovácie. Do inovačného procesu sa preto môže zapojiť každý zamestnanec. Každá myšlienka na zlepšenie produktu, služby alebo procesu je evidovaná, analyzovaná, posúdená a následne je rozhodnuté o jej ďalšom osude podľa vopred nastavených kritérií a priorít. Rozpracovanie, zaparkovanie alebo zamietnutie.

Môžete priblížiť, ako potom vyzerá samotný vývoj produktu, testovanie a ďalší postup?

Ak je inovačný nápad potvrdený na realizáciu, ujme sa ho projektový inovačný tím. Celý proces má niekoľko fáz. Prvá je overenie jeho realizovateľnosti – v tejto fáze zhotovujeme prototypy, vyvíjame balenie, spracovávame technickú dokumentáciu, testujeme jeho vlastnosti v koncernovej akreditovanej skúšobni v Nemecku alebo v prípade potreby aj v našich skúšobniach. Výsledkom je certifikovaný produkt, prípadne s prihláseným patentom a priemyselným vzorom.

Pred uvedením výrobku či služby na trh spracovávame produktové informácie do formy, ktorá je vhodná pre zákazníka (brožúry, videá, návody). Overujeme si zrozumiteľnosť a akceptáciu pripraveného riešenia našimi zákazníkmi, testujeme produkt na pilotných projektoch, robíme predpredajné školenia cieľových skupín. Nasleduje interná príprava pred uvedením produktov na trh. Uskutočňujeme školenia našich zamestnancov, nastavujeme všetky administratívne procesy, riešime prípadné dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Potom prichádza na rad marketing, ktorý pripraví kampane a databázy potencionálnych zákazníkov. V tomto momente je výrobok uvedený na trh a nasleduje reporting a monitoring. Po skúšobnej prevádzke prebehne vyladenie.

Celý rozhovor nájdete v marcovom čísle…


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archív Xella
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux