späť na obsah časopisu

časť: riadiace systémy

Pri vztlakovom vetraní sa vzduch privádza na úrovni podlahy pri teplote nižšej, než je teplota vzduchu v miestnosti. Čerstvý vzduch sa šíri po podlahe, v blízkosti vnútorných zdrojov tepla ako napríklad ľudia, počítače či osvetlenie sa zohrieva na teplotu vyššiu než je teplota okolitého vzduchu v miestnosti, zníži sa jeho hustota a v dôsledku vztlakovej sily vzniká vertikálny pohyb vzduchu smerom zdola nahor. Ak sú zdroje tepla zároveň zdrojmi znečistenia, t. j. kontaminant má vyššiu teplotu než je teplota okolitého vzduchu, vztlaková sila ho dokáže efektívne odviesť do hornej časti miestnosti, nad pobytovú zónu. Vytvorí sa hranica medzi spodnou časťou miestnosti s čistým vzduchom a hornou časťou miestnosti so znečisteným vzduchom, kde sa vzduch z miestnosti odvádza. Praktické skúsenosti a experimentálne merania ukázali, že v zimnom období, kedy je potrebné pokryť tepelnú stratu, sa dá vztlakové vetranie dobre kombinovať s podlahovým vykurovaním. Pri návrhu systému treba pozornosť venovať teplote podlahy. Príliš teplá podlaha by totiž mohla zohriať privádzaný chladný vzduch príliš rýchlo a vzduch by mohol stúpať nahor pred dosiahnutím inhalačnej zóny užívateľov, v dôsledku čoho by sa znížila účinnosť vetrania. Prax ukázala, že teplota podlahy pod približne 25 °C a teplota privádzaného vzduchu približne 2 °C pod teplotou vzduchu v miestnosti by mali zabezpečiť bezproblémové prúdenie privádzaného vzduchu na úrovni podlahy. Alternatívou k podlahovým sálavým systémom sú stropné systémy. Vhodná je kombinácia vztlakového vetrania so stropným vykurovaním. Za normálnych podmienok bez potreby vykurovania je strop o niekoľko stupňov teplejší než podlaha v dôsledku ohrevu od teplého vzduchu v hornej časti miestnosti, pričom teplý strop odovzdáva teplo podlahe prostredníctvom sálania. Mierne zvýšenie teploty stropu by malo zabezpečiť dostatok tepla na pokrytie tepelných strát.


Autor
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD., Ing. Mária Kurčová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, recenzent: Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux