späť na obsah časopisu

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne, rekonštrukcia
Hlavná cena titul Stavba roka 2018
Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska
Cena verejnosti 2018


 
Twin City Tower, novostavba, Bratislava
Cena za nápaditý architektonický koncept


 
Blumental Rezidencia & Offices, novostavba, Bratislava
Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby


 
Modernizácia električkových tratí v meste Košice, obnova
Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva


 
Most Ružín, rekonštrukcia
Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie


 
IKEA Components – EXPANZIA 2016+, novostavba, Malacky
Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby


 
Vila v Záhorských sadoch, novostavba, Bratislava
Cena za bytový/rodinný dom roka


 
Technov – Nový závod, novostavba, Rumanová
Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux