späť na obsah časopisu

Základom každej zdravej architektúry je určite jej správny stavebno-fyzikálny návrh, vďaka ktorému prebieha regulácia klímy vnútorného prostredia vo veľkej miere samotnou budovou, a v ktorej rôzne inštalácie len pomáhajú v občasných extrémnych situáciách. Výskum v oblasti zdravých, zelených, či ekologických budov sa v prevažnej miere zameriava na zabezpečenie kvalitnej klímy vnútorného prostredia tak, aby súčasne vykazovali aj nízku energetickú náročnosť. Pri architektonickom návrhu moderných stavieb musí byť preto veľká pozornosť upriamená na zabezpečenie prísunu dostatočného množstva kvalitného vzduchu, denného svetla, či tepelného komfortu. Zvuková pohoda v priestore však podobne ako v prípade väčšiny architektonických projektov v štádiu návrhu často ostáva v úzadí. Je tomu možno aj preto, lebo optimálny akustický komfort v interiéri budovy je dosiahnutý vtedy, keď ho človek zdržujúci sa v danom priestore vlastne ani nevníma. Tento neviditeľný aspekt spôsobuje, že sa často na akustiku pri architektonickom návrhu zabúda a problémy sa riešia až v štádiu, keď budova takpovediac „ochorie“. Veľa akustických projektov je potom vlastne rekonštrukciou novostavieb, v ktorých sa na akustiku zabudlo, pričom „prevencia“, t. j. riešenie zvukovej izolácie a priestorovej akustiky už v štádiu návrhu by bola niekoľkonásobne lacnejšia. Vzniká tu teda určitá paralela medzi zdravím človeka a akustickým zdravím budovy, keďže zdravý človek si tiež väčšinou neuvedomuje, že je zdravý, až do momentu kým ochorie. Negatívny vplyv hluku na ľudské zdravie je nám paradoxne všetkým známy a táto téma patrí medzi často diskutované celospoločenské otázky. Dnes už vieme, že hluk môže mať na ľudské zdravie dopad nielen z hľadiska poškodenia sluchu a hlasiviek, ale zasahuje i centrálny nervový systém, neurovegetatívny systém, a má za následok endokrinné, biochemické a metabolické zmeny v ľudskom tele. Štúdie v oblasti environmentálnej medicíny poukazujú nielen na krátkodobé ale hlavne na tzv. dlhodobé účinky hluku na ľudské zdravie.


Autor
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., doc. Ing. Vojtech Chcmelík, PhD., Ing. Lukáš Zelem, PhD., Ing. Daniel Urbán, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
Mediatech
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux