späť na obsah časopisu

Nová budova výstavného a kongresového centra Futúrium v Berlíne bola postavená na nábreží rieky Spree medzi Ministerstvom školstva a Humboldtovým prístavom. Už samotný názov budovy vyjadruje jej vnútorný obsah a vonkajšia skulpturálna forma evokuje poslanie a vnútornú náplň aj navonok. Siluetu nábrežia s netradičnou budovou dotvára budova Hlavnej berlínskej železničnej stanice na vyvýšenom pozadí. V tomto heterogénnom prostredí je hmota budovy s naklonenými a šikmými povrchmi cudzím prvkom, avšak svojím osadením si vytvára vlastnú identitu v komplexe okolitých budov. Na dvoch protiľahlých stranách sú samotnou hmotou definované dva verejné priestory vyložením budovy ponad parter, čím nadobúda význam urbanistickej dominanty medzi riekou Spree a sklenými hmotami železnice. Vonkajšie priestory okolo Futúria sú organizované dvoma rozsiahlymi nástupnými plochami, do ktorých sú orientované dva hlavné vstupy do budovy. Vstupy majú vyložené strechy až do 18 metrov vytvárajúce ochranné prekrytie nad verejnými priestormi. Bodkovaný raster pokrýva prázdny verejný priestor a prepožičiava mu jeho vlastnú identitu. Plochy na sedenie, komunikačné trasy a oddychové zóny verejného priestoru sú hravo usporiadané v súlade s logickým dizajnom rastra. Rozsiahly priestor foyeru na prízemí spája oba hlavné vstupy ako aj hlavné komunikácie a sprístupňuje ďalšie funkcie budovy v podzemnom podlaží a na poschodí. Priestory pre spoločenské podujatia na prízemí sú koncipované ako flexibilné priestory, ktorých veľkosť sa môže meniť od 50 do 670 m2 pomocou mobilných priečok a inteligentného riadenia budovy. Denné svetlo, svetlé a akusticky aktívne povrchy, početné mediálne projekcie a bezbariérový dizajn – to všetko navzájom vytvára vhodné prostredie pre dialóg o svete zajtrajška.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
www.wikimedia.org
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux