späť na obsah časopisu

Spoločnosť CEMMAC je už niekoľko rokov generálnym partnerom súťaže STAVBA ROKA, ktorej hlavným poslaním je zviditeľňovať kvalitnú výstavbu a architektúru a zároveň zviditeľňovať aj ich tvorcov. Spoločnosť CEMMAC je aj hlavným partnerom Ceny časopisu EUROSTAV VISIO 2020, čo je zase cena za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. CEMMAC však robí pre osvetu a podporu stavebníctva ešte oveľa viac. S obchodnou riaditeľkou spoločnosti CEMMAC Ing. Janou Pančíkovou sme sa však rozprávali nielen o motívoch podpory týchto aktivít.

Slovenskému stavebníctvu sa momentálne darí. Firmy nestíhajú vyrábať. Aj tržby a zisky firiem v stavebníctve rastú. Aký bol rok 2018 pre CEMMAC?

Na jednej strane výborný, lebo došlo k výraznému znovuoživeniu stavebníctva, na druhej strane nás celý rok sprevádzalo kontinuálne zvyšovanie nákladov počnúc cenou elektrickej energie a uhlia, ako aj neočakávaný rast cien ostatných surovín potrebných pre výrobu cementov. Takže tržby výrazne rástli, ale zisk klesal.

Ako sa darí v tomto roku a ako odhadujete ďalší vývoj v stavebníctve? 

Tento rok sa opakuje situácia z minulého roku: kapacity sú vyťažené v niektorých obdobiach roka nad maximum a narážame na limity ľudské, dopravné i výrobné. Zdrojov surovín je nedostatok a to vedie ku kontinuálnemu nárastu ich cien. Predpokladám, že pozitívny trend rastu bude pokračovať čiastočne aj v budúcom roku, potom už je otázne, či je možné takéto tempo rastu udržať dlhodobo. Nás dosť zásadne trápi nejednoznačnosť politiky EÚ na prideľovanie emisných kvót a s tým spojených povoleniek CO2 emisií, ktoré zrejme veľmi výrazne ovplyvnia smerovanie cementárskeho odvetvia ako aj cenotvorbu cementov.

Ako je spomenuté aj v úvode, patríte k tým firmám, ktoré sa vedia podeliť o svoj zisk a podporiť aktivity, ktoré popularizujú peknú a kvalitnú architektúru. Aké sú vaše motivácie k tomu?

Ak všetci v reťazci budeme trvať na nekompromisne vysokej kvalite, výsledok nikdy nemôže byť zlý. Architektúra ruka v ruke so stavebníctvom totiž spoluvytvárajú náš životný priestor. Už aj dobrý návrh autobusovej zastávky či pekného a funkčného obrubníka robí život krajším.

Na Slovensku je zvykom skôr kritizovať ako chváliť. Potom vzniká dojem, že väčšina vecí okolo nás je zlých, a že jednotlivec nemá silu ani možnosti situáciu zmeniť. Ale to práve nie je pravda! V cementárni sme presvedčení, že ak dáme ľuďom možnosť spoznať kvalitu, budú ju nasledovať. To je dôvodom, prečo v posledných rokoch podporujeme viacero aktivít z oblasti stavebníctva a architektúry. Nerobíme to zato, že sa nám podpora finančne vráti, ale zato, že pomáhať chceme. My od spoločnosti niečo dostávame a niečo vraciame späť. Je to vyrovnaný vzťah.

Celý Rozhovor mesiaca nájdete v májovom čísle…


Fotografie (vizualizácia)
CEMMAC
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux