späť na obsah časopisu

Dnes si už aj mnohí klienti – investori uvedomujú, že život ovplyvňuje nielen kvalitná životospráva, ale aj to, aké je kvalitné prostredie, v ktorom bývajú a pracujú. Malo by byť samozrejmé, že ak postavíme stavbu podľa platných noriem, nemala by škodiť nášmu zdraviu. Ale ako postaviť stavbu, aby pôsobila na naše zdravie priaznivo? Keďže človek vzišiel z prírody a je jej súčasťou, najprirodzenejšie prostredie je pre nás to, ktoré je tvorené z prírodných materiálov, dostatočne nás chráni pred nečasom a zabezpečuje nám fyzický aj duševný komfort. Aj predstavitelia vedného odboru o zdravom stavebníctve – stavebnej biológie – prirovnali dom k našej tretej koži. Prvou je naša pokožka, druhou je oblečenie a aj tá tretia „koža“ – teda dom – musí byť pre nás príjemná, neškodlivá a čo najviac prirodzená. Je niekoľko hľadísk, ktoré sa v stavbách zanedbávajú, ale môžu značne prispieť k nášmu zdraviu a zároveň komfortu. Začína to samotným procesom výstavby – už ten by mal byť zdravší aj v tom zmysle, že stavba má byť primeraná finančným možnostiam a od projektu dobre riadená tak, aby boli všetci v duševnej pohode a aby výsledkom bolo skutočné zlepšenie alebo udržanie dobrých životných podmienok všetkých zainteresovaných. Samotnou stavbou môžeme vytvoriť zdravšie vnútorné podmienky použitím vhodných materiálov, najmä tých, ktoré sú bezprostredne na povrchoch interiéru. Nedávne výskumy ukázali, že prírodné materiály majú vlastnosti, ktoré vytvárajú priaznivé vnútorné prostredie pre človeka. Napríklad drevo v interiéri, keď nie je povrchovo upravené, pôsobí antibakteriálne. Hlina dokáže čistiť vzduch vďaka svojim voľným katiónovým väzbám. Drevo aj hlina majú dobrú schopnosť regulovať vlhkosť v interiéri a neobsahujú žiadne pridané látky, ktoré by sa mohli odparovať do interiéru alebo do ovzdušia – ani pri výrobe, ani pri využívaní alebo pri recyklácii.


Autor
Ing. arch. Zuzana Kierulfová, ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj

Fotografie (vizualizácia)
Milan Hutera
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux