späť na obsah časopisu

HSF System SK patrí k top stavebných spoločnostiam na slovenskom trhu. Potvrdzuje to umiestnenie v rebríčku najväčších stavebných podnikov na Slovensku a tiež v rebríčku stavebných firiem zameraných na pozemné stavby.

V roku 2018 vzrástli spoločnosti HSF System SK tržby medziročne o 27 %. Výnosy z hospodárskej činnosti činili 22 334-tis. eur. K vynikajúcim výsledkom prispel, okrem vysokého a profesionálneho pracovné nasadenia všetkým zamestnancom firmy, tiež priaznivý vývoj na stavebnom trhu. 

Česká materská spoločnosť HSF System nedávno získala titul PRESTA – prestížna stavba južných Čiech v kategórii Bytové stavby a rodinné domy za rekonštrukciu a prístavbu jedného z pavilónov Dačickej nemocnice. Ten teraz slúži ako Domov pre seniorov. Odborná porota ocenila najmä interiérové riešenie stavby, komfortné obytné priestory, intuitívnu orientáciu na jednotlivých poschodiach a dobre realizované sadové úpravy.

Pôvodný objekt už neslúžil svojmu pôvodnému účelu a bol veľmi zanedbaný. Bola to teda projekčne i stavebne veľmi náročná akcia, ktorá vyžadovala vysokú odbornosť. Stavbári použili pri rekonštrukcii v Dačiciach napr. moderné betonárske prvky v monolitických konštrukciách a nosnú konštrukciu strechy realizovali z viditeľných lepených drevených väzníkov. Medzi náročné konštrukcie patrilo tiež veľkoformátové presklenie častí fasády a sklenené konštrukcie zábradlia a paravánov.

V priemyselnej zóne IMMOPARK Košice vznikla na ploche 14 400 m2 nová priemyselná hala. Generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť HSF System SK. Zaujímavosťou pri stavbe bolo nie príliš obvyklé využitie vrtuľníka pri montáži vzduchotechnickej jednotky na strechu haly. V auguste bude spoločnosť HSF System SK dokončovať stavbu predajne Hornbach v Prešove, ktorá vyrastie v novo vznikajúcej nákupnej zóne Hobby Park Sekčov. Celková zastavaná plocha tvoriaca obchodný dom, spevnené plochy a parkovisko bude skoro 50-tis. m2. V rovnakej lokalite HSF System SK v spolupráci s českou spoločnosťou HSF System stavia tiež obchodnú jednotku pre spoločnosť SIKO.


Autor
pripravila redakcia v spolupráci s HSF System SK

Fotografie (vizualizácia)
archív HSF System SK
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020