späť na obsah časopisu

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s., sa dlhodobo umiestňuje na prvom mieste v rebríčku najúspešnejších firiem v segmente projektovo-inžinierskych firiem. V lete minulého roka došlo k výmene na poste generálneho riaditeľa. Nový generálny riaditeľ Ing. Igor Jakubík nadviazal na úspešné výsledky spoločnosti v predchádzajúcich rokoch. Dokonca sa mu podarilo zvýšiť tržby oproti roku 2017 o 37 % a zisk o vyše 50 %. S generálnym riaditeľom Ing. Igorom Jakubíkom, ktorý je od konca mája aj predsedom predstavenstva, sme sa rozprávali najmä o situácii na stavebnom trhu v oblasti projektovania dopravných a inžinierskych diel.

Aj v roku 2018 dosiahla spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. najvyššie tržby za projektovo-inžinierske práce spomedzi projektových ústavov na Slovensku. Na akých projektoch ste pracovali v minulom roku a ako by ste z vášho pohľadu zhodnotili situáciu na stavebnom trhu v minulom roku ?

V roku 2018 spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. intenzívne pokračovala v projektovej príprave  a poskytovaní súvisiacej inžinierskej činnosti pre jednotlivé úseky obchvatu Bratislavy - diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ktorú priebežne niekoľko rokov vykonávame pre spoločnosť D4R7 Construction, s.r.o., realizujúcej stavbu prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva. V rámci tejto dôležitej zákazky sme v roku 2018 vypracovávali prevažne dokumentáciu na realizáciu stavby a zabezpečovali podklady, vyjadrenia a stanoviská pre vydanie rozhodnutí a povolení. K ďalším významným zákazkám v uplynulom roku, hlavne z pohľadu technickej a časovej náročnosti, možno zaradiť dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) stavieb diaľnice D1 Turany – Hubová, diaľnice D1 Hubová – Ivachnová a rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavieb R2 Šaca – Košické Olšany a cesty I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto, dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a dokumentácie na ponuku (DP) rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou ako aj technické štúdie stavieb R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín a cyklistickej infraštruktúry v meste Brezno.

V rámci pozemného staviteľstva sme navrhli a vyprojektovali strediská správy a údržby Jablonov nad Turňou a Šebastovce na rýchlostnej ceste R2, ďalej sme vypracovali DÚR pre Stredisko správy a údržby a DZSD objektov protihlukových stien  na PPP Projekt D4R7. Pre stavbu Jednotného centra riadenia dopravy na Domkárskej ulici v Bratislave sme spracovali dispozično-prevádzkovú štúdiu.

Chcel by som ešte spomenúť aj poskytovanie inžiniersko-konzultačných služieb, ktorými dopĺňame komplexnosť našich činností a tiež výkon stavebného dozoru na budovaných stavbách. K najdôležitejším patria diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, D1 Lietavská Lúčka – Višňové - Dubná Skala ako aj D1 Budimír – Bidovce.

Celý rozhovor nájdete v júnovom čísle… 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020