späť na obsah časopisu

Spoločnosť PORR, ktorá poskytuje v stavebníctve komplexné služby pre veľké dodávateľské projekty, hlavne infraštruktúrne v oblasti výstavby ciest, mostov, železníc a elektrární, zaznamenala za minulý rok prudký skok v tabuľkách stavebnej výroby, najmä v tržbách. Čo sa podpísalo pod tento jej úspech, o tom ako vo firme čelia súčasným problémom stavebníctva a výhľadoch do budúcna sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti PORR s.r.o, pánom Ing. Pavlom Zuzulom.

Spoločnosť PORR oslávila v apríli 150 rokov svojej existencie, aká je jej história na Slovensku?

Inovatívna sila pre špičkový výkon – to je to, za čím si PORR stojí už 150 rokov. V tomto jubilejnom roku sa skupina PORR môže obzrieť za svojím mimoriadnym úspechom: Od svojho založenia v roku 1869 je technickým lídrom v náročných projektoch. My v PORR-e sme vždy preukazovali priekopníckeho ducha a boli priekopníkmi v stavebníctve z hľadiska nového vývoja a trendov v priemysle. Na Slovensku pôsobí PORR od roku 1991. V roku 2012 prišlo zlúčenie s TEERAG-ASDAG Slovakia a vznikla jedna spoločnosť. Odvtedy PORR pôsobí na Slovensku pod názvom PORR s.r.o. Na Slovensku je PORR komplexných poskytovateľom služieb pre veľké projekty. V stavebníctve charakterizujú náš sortiment všeobecné dodávateľské projekty, ako sú obchodné centrá, kancelárie a podnikové budovy, ale napríklad aj predajne so stavebným a záhradným tovarom. Zameriavame sa tiež na rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti výstavby ciest, mostov, železníc a elektrární, ktoré ponúkame a realizujeme pre verejných aj súkromných klientov. Ďalším základným kameňom našich aktivít sú projekty PPP.

Vaša firma má motto: Nechceme byť medzi najväčšími stavebnými spoločnosťami v Európe, chceme byť medzi najlepšími. Keď sa pozeráme na výsledky minulého roka, tak ste medzi najväčšími stavebnými podnikmi na Slovensku s ohromným nárastom tržieb. Čo sa podpísalo na tomto úspechu?

S hlavným cieľom byť nie najväčším, ale najlepším v tomto odvetví sa PORR zameriava na najdôležitejšie aspekty podnikania. Toto motto nám umožňuje zamerať sa na selektívny výber akvizícií. Dôležitejšia ako rast tržieb je prevádzková excelentnosť, posilnenie našej likvidity a rast zisku. Zameriavame sa na naše domáce trhy a na správne projektové trhy, na ktorých môžeme trvalo dosahovať naše ciele v oblasti zisku s našimi kompetenciami v oblasti výstavby tunelov, systému pevnej jazdnej dráhy a veľkých infraštruktúrnych projektov. To zahŕňa aj optimálnu kombináciu správnych zákazníkov. Hovoríme „nie“ projektom s nedostatkom personálu, nevyužitými vnútropodnikovými zdrojmi a nekontrolovateľnými rizikami.

Celý rozhovor nájdete v júnovom čísle… 


Autor
pripravila Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
archív spoločnosti PORR
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020