späť na obsah časopisu

V stavebnom segmente sa v poslednej dobe začína do popredia presadzovať elektronizácia procesov, ktorá zaručuje efektívnejšiu komunikáciu medzi účastníkmi výstavby. Aplikácia a využívanie BIM modelov v stavebnom projekte prináša nové a jednoduchšie riešenia pri vytváraní stavebných rozpočtov. Tvorba rozpočtu pozostáva z dvoch hlavných činností – výkazu výmer a oceňovania. Výsledkom BIM modelovania je automatizovaný výpočet nákladov stavebnej zákazky, ktorý pozostáva z rýchlo a kvalitne spracovaného výkazu výmer a reportom negrafických informácií (parametre nákladov a času, energetická efektívnosť, detaily výroby, montáže a informácie o inštalácii). Vývoj stavebných softvérov smeruje k implementácii BIM modelovania aj do procesu automatizovaného rozpočtovania BIM modelov. Tento nový systém rozpočtovania a oceňovania prinesie rýchly odhad nákladov (zostavený na základe presného a rýchleho spracovania výkazu výmer), čím investor získa v počiatkoch projektu optimálny prehľad plánovaných nákladov a možnosť korigovať celkové náklady v priebehu výstavby. Moderné technológie sa stali bežnou súčasťou všetkých procesov v stavebníctve, používame inovatívne, úspornejšie, a ekologickejšie materiály na výstavbu. V rámci technického vybavenia sa v stavbách inštalujú prvky inteligentnej domácnosti (ovládanie pomocou internetu). Okrem revolúcie v kvalite používaných materiálov sa ľudstvo výrazne posunulo aj v organizácii stavebných procesov a pracovných výkonov. Požiadavky na rýchlejšiu a kvalitnejšiu výstavbu vytvárajú tlak na efektívnejšiu organizáciu a komunikáciu v priebehu výstavby. Bez zmien v tejto oblasti nie je možné udržať krok s konkurenciou. Výrazným spôsobom vie v tomto smere pomôcť práve BIM. 


Autor
Ing. Adrián Ďuriš, VÚSI, s. r. o., Košice, SvF TUKE, Ing. Milan Mrázek, KROS a. s., Žilina
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020