späť na obsah časopisu

Stavebníctvo v minulom roku ďalej rástlo. Jeho produkcia sa medziročne zvýšila o takmer 9 %. Rástli pritom oba jeho segmenty – výstavba budov i infraštruktúry.

Výstavbu budov ťahali nahor najmä byty. Stavebná produkcia sa tu zvýšila o približne desatinu. Rástla i výstavba v nebytovom segmente, o 2 – 3 %. Vrcholiaca fáza ekonomického cyklu v kombinácií s úrokovými sadzbami ukotvenými na historických minimám výdatne kŕmia dopyt po novom bývaní. Na rozdiel od predkrízového obdobia 2006 – 07 je už reakcia trhu adekvátnejšia. Tentoraz reaguje ponuka na silný dopyt pomerne rýchlo a v relatívne postačujúcom rozsahu. Rozostavanosť bytov bola ku koncu minulého roka na historickom maxime. To pomáhalo aspoň zatiaľ zmierňovať cenový tlak a pravdepodobnosť vzniku cenovej bubliny. Dopyt po novom bývaní by mal ostať aj v tomto roku relatívne silný. Čiastočne ho síce budú tlmiť prísnejšie podmienky pre získanie úveru naordinované centrálnou bankou, trh práce však ostáva napätý – zvyčajne sleduje ekonomický cyklus s miernym oneskorením. Výstavba bytov by si teda mala udržať silné čísla ešte nejaký ten mesiac. Potvrdzujú to aj nové stavebné povolenia. Tie v minulom roku opäť relatívne silno rástli, o takmer 10 %. Rezidenčný boom sa teda zdá sa ešte nekončí. A hoci je možné očakávať, že pod vplyvom ekonomického cyklu sa postupne začne i on schladzovať, naďalej by mal byť stabilizačným prvkom slovenského stavebníctva a vyťažovať podstatnú časť jeho kapacít. O niečo skôr by na spomalenie ekonomického rastu mala reagovať nebytová výstavba. Stavebné povolenia tu klesajú už druhý rok v rade, v minulom roku o 8,7 %. Zdá sa teda, že červené čísla v tejto časti stavebníctva sú už na dohľad. Prvé mesiace tohto roka to len potvrdili. Nová výstavba na nebytových budovách v prvom kvartáli medziročne klesla o takmer 5 %. 


Autor
Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Fotografie (vizualizácia)
D4R7, archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020