späť na obsah časopisu
V oblasti architektúry a stavebníctva máme veľa úspešných firiem, ktoré si vybojovali na slovenskom trhu popredné miesta. Mnohé z nich sú tu už desaťročia a stále dokážu držať krok s konkurenciou a vynikať vo svojom odbore. Budovať úspešnú firmu nie je vôbec ľahké. Treba na to veľké ambície, dobrý plán, dobrý tím a hlavne veľa odhodlania a trpezlivosti.

Otázka pre respondentov:
V čom sa skrýva tajomstvo vášho úspechu a čím sa odlišujete od konkurencie?

Dagmar Plevačová, generálna manažérka VELUX SLOVENSKO
VELUX sa už bezmála 80 rokov drží rovnakej filozofie: vytvárať produkty užitočné pre spoločnosť a zároveň sa starať o svojich zákazníkov aj zamestnancov zodpovednejšie než ostatné firmy. Veríme, že stavať sa má tým najlepším možným spôsobom, aký je v danom čase dostupný, aby stavebná činnosť čo najmenej zaťažovala planétu. Prichádzame s novými technologickými riešeniami na znižovanie spotreby energie. Uhlíková stopa spoločnosti VELUX bude v roku 2020 o polovicu nižšia ako v roku 2007. Pri výrobe okien používame 99 % dreva z certifikovaných zdrojov a efektívne využívame zdroje – 97 % odpadu z výroby sa nám darí recyklovať alebo energeticky využiť. Ale v prvom rade, našimi produktmi prispievame k ozdraveniu vnútorného prostredia budov, kde všetci trávime väčšinu času. Prostredníctvom inovácií a nadštandardných služieb prinášame našim zákazníkom denné svetlo a čerstvý vzduch. Neponúkame len okná, ale aj odbornú podporu od projektu cez montáž až po servis. Práve tento mesiac v Bratislave otvárame vzorkovňu výrobkov VELUX, vďaka ktorej budeme slovenským zákazníkom ešte bližšie.

Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella Slovensko s. r. o.
Myslím, že žiadne veľké tajomstvo nemáme, skôr naopak. Snažíme sa o čo najväčšiu otvorenosť v komunikácii so všetkými našimi partnermi – projektantmi, architektmi, stavebnými firmami i jednotlivými stavebníkmi. Vypláca sa nám, že sme vnímaví k ich potrebám a zaujímame sa o to, čo naozaj chcú. Práve takto sa začína u nás každá inovácia – reaguje na konkrétne požiadavky z praxe. Tieto postrehy z aktuálneho trhu potom vďaka desiatkam rokov skúseností a medzinárodnému zázemiu dokážeme spracovať do podoby nového produktu či služby zákazníkom. Preto dokážeme s novými riešeniami prichádzať ako prvý a držať si pozíciu lídra. Jednoduchosť a efektivita je náš recept, ako byť na trhu úspešní. Tento princíp začína už v samotnom zložení našich produktov – hoci dnes zastupujeme už tri značky, okrem Ytongu tiež Silku a Multipor, stále vychádzame len z niekoľkých základných prírodných surovín – piesok, cement, vápno a voda, ktoré sa vďaka pokročilej technológii dokážu zmeniť v moderný, spoľahlivý, zdravý a vysoko trvanlivý stavebný materiál pre akýkoľvek typ stavby. Rovnako tak je súčasťou našej stratégie, aby práca s našimi výrobkami bola čo najefektívnejšia vo všetkých krokoch výstavby – myslíme na kvalitnú prípravu projektov a pripravujeme materiály pre projekciu, naši technickí poradcovia pomáhajú zefektívniť výstavbu a to najpodstatnejšie je potom samotná prevádzka a užívanie budovy – naším cieľom je, aby investované prostriedky boli efektívne najmä z dlhodobého hľadiska.

Ing. Ľudovít Molnár, konateľ Doka Slovakia Debniaca technika s. r. o.
Doka Slovakia je predstaviteľom zdravého podniku strednej veľkosti, ktorý má už vyše dvadsať rokov vedúcu pozíciu na domácom trhu so systémovým debnením. Z dlhodobého hľadiska sú naše úspechy založené a závisia od úspešnosti našich zákazníkov a preto sa snažíme všetkými silami, aby naši zákazníci mohli rýchlejšie, lepšie a hospodárnejšie stavať s debnením Doka. Spoločnosť Doka v priebehu svojej histórie vytvárala stále nové štandardy kvality, funkčnosti a hospodárnosti na medzinárodnej úrovni. S viac ako 160 predajnými a logistickými miestami vo vyše 70 krajinách disponujeme výkonnou predajnou sieťou, a tým zaručujeme rýchlu a profesionálnu dispozíciu materiálu a technickú podporu. Od prvého plánovania až po spoľahlivé použitie na stavbe pomáhame zákazníkom stavať ešte efektívnejšie, lepšie a bezpečnejšie. Náš úspech neurčujú len naše výrobky, ale aj to, čo naši zamestnanci sprostredkujú zákazníkom spoločnosti Doka. Naše hodnoty sú pritom každodenným „zrkadlom“: Ukazujú, akí chceme byť a ako chceme pôsobiť. Pre nás je najdôležitejší človek. Každý proces, každý nástroj, každá stratégia, všetky opatrenia – sú len bezcenné nástroje, ktoré nadobudnú svoju hodnotu až vďaka nám. Ako ich používame, ako s nimi zaobchádzame, kvalita, ktorou ich napĺňame – od toho závisí, či budú nástrojmi k úspechu alebo nie. V široko rozvetvených podnikoch nikdy nezávisí úspech od jednej osoby, ale od súhry síl, talentov, schopností a skúseností. Sme atraktívnym zamestnávateľom pre našich zamestnancov, chceme si ich dlhodobo udržať a rozvíjať budúcich vedúcich pracovníkov zväčša z vlastného personálu. Sme zodpovední aj k nášmu životnému prostrediu a verejnosti, preto šetríme zdroje a konáme sociálne. Naše hodnoty a z nich odvodené ciele a opatrenia tvoria základ pre naše podnikateľské konanie, chápanie riadenia a tým aj pre naše osobné správanie.

Ing. Karol Jakabovič, riaditeľ ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Za každým úspechom firmy stoja ľudia. Teší ma, že náš tím je stabilný a tvoria ho zodpovední a kompetentní ľudia, ktorí rozumejú potrebám trhu. Profesionalita a rešpekt sú pre nás kľúčovými hodnotami, ktoré sa odrážajú aj v ekonomických parametroch. ISOVER je etablovaným výrobcom s komplexným sortimentom izolácií. Zároveň, ako súčasť skupiny Saint-Gobain, dokážeme priniesť riešenia, ktoré garantujú vysoké environmentálne štandardy a majú na zreteli komfort užívateľa – od tepelnej pohody až po akustický komfort. Cez spoluprácu s mnohými aktérmi stavebného trhu vytvárame spoločné projekty, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality projektov na Slovensku. Vyzdvihol by som vzdelávacie projekty pre developerov, projektantov, aj individuálnych stavebníkov. Príkladom je edukačný portál Vsetkoozatepleni.sk, cez ktorý motivujeme širokú verejnosť k obnove bývania. Na druhej strane, sme zvedaví a radi spolupracujeme s odvážnymi. Ako jeden z partnerov sme sa podieľali na výstavbe prvej pasívnej bytovky na Slovensku – Zeleného átria v Trnave. Dlhodobo sa systematicky venujeme aktivitám v oblasti ekológie, vďaka čomu máme ako prvý výrobca penového polystyrénu na Slovensku Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD). Ako prvá firma na Slovensku tiež ponúkame ekologickú službu zberu odrezkov polystyrénu EPS.

Martin Kebísek, predseda predstavenstva CEMMAC a.s.
Dalo by sa povedať, že odpoveď je jednoduchá – ľudia skrátka musia betónovať, ak chcú stavať, a bez cementu betón nezamiešate. Avšak nie je to celkom pravda. Len na mape Slovenska postupne mizla jedna cementáreň za druhou a z deviatich pôvodných už existujú len štyri. To svedčí o výnimočnom strategickom duchu našich predchodcov – cementáreň postavili na mieste s mimoriadne kvalitným zdrojom vápencovej suroviny a ľahko dostupnú pre viaceré strategické regióny. To nám umožňuje aj v čase útlme na jednom trhu stále udržať pozitívny trend vývoja vďaka ostatným regiónom. Okrem toho sme zásluhou nastavenia výroby schopní rýchlo reagovať na potreby zákazníka a zmeniť v prípade potreby sortiment výroby. To väčšie cementárne nedokážu, prípadne je zmena pre nich príliš neekonomická. Veľký dôraz sme v poslednom desaťročí kládli na kvalitu sortimentu. Dovolím si tvrdiť, že vďaka nekompromisnému postoju na kvalitu práce na každom jednom stupni výroby vyrábame jeden z najstabilnejších cementov. Môžem to snáď povedať priamo: za to patrí veľká vďaka kolegom z výroby a prísnemu manažérovi kvality.

Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky SCHÜCO International KG, organizačná zložka Slovensko
Osobne si myslím, že za dlhodobým, udržateľným úspechom väčšiny úspešných firiem v oblasti architektúry a stavebníctva, okrem toho v úvode do diskusie spomínaného, je aj dennodenný motivovaný vklad väčšiny zamestnancov, kombinovaný s neustálou snahou hľadať nové riešenia ako v technickej, tak aj procesnej oblasti a v neposlednom rade aj povestná štipka šťastia tu a tam. A aby to nebolo všetko, myslím si, že na škodu nie je ani pozitívny prístup v základnom nastavení ľudí v spojení so všeobecnou korektnosťou. Rozhodujúcim, alebo rozdielovým faktorom je v našom prípade, z môjho pohľadu, dlhodobá schopnosť vlastných investícií firmy do inovácií (len v minulom roku to bolo viac ako 70 mil. eur celkových investícií bez cudzieho kapitálu) na neustále posúvanie hraníc technicky a technologicky možného. Takisto si myslím, že súčasťou dnes viac ako 68-ročného úspešného príbehu Schüco je skutočnosť, že firma bola a stále je v konečnom dôsledku v rukách jednotlivcov, ktorí mohli robiť a robia strategické rozhodnutia aj nad časový rámec zvyčajný, napríklad pri akciových spoločnostiach. Inými slovami nie sú nútení rozmýšľať v rámci zvyčajného investičného horizontu, ktorý je 3 až 5 rokov pri akcionároch. Toto všetko by na strane druhej vôbec nemohlo mať šancu na úspech bez dôvery našich zákazníkov, ako spracovateľov, tak stavebníkov, investorov, projektantov, architektov a developerov.

Radoslav Kopka, Managing Director PERI Slovensko
PERI Slovensko je dlhodobo etablovaná a úspešná firma, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 22 rokov. Medzinárodne tento rok oslavujeme 50. výročie založenia firmy s pôsobnosťou vo viac ako 80 krajinách sveta. Tajomstvom úspechu okrem vysoko kvalitných produktov a riešení, ktoré našim zákazníkom uľahčujú prácu a prinášajú produktivitu na stavbe ako aj špičkovej kompetencie v rámci navrhovania unikátnych a pre zákazníka optimálnych riešení, sú hlavne nadštandardné služby a samozrejme naši zamestnanci, ktorí sú našim „rodinným striebrom“ a podľa môjho názoru sú to práve oni, ktorí nás svojou kompetenciou a prístupom k zákazníkovi výrazne odlišujú od konkurencie. PERI nepredáva produkty, ale riešenia a našou silnou stránkou je, že každé oddelenie je intenzívne zákaznícky orientované. Každá stavba je unikátna a preto obchodné poradenstvo, projektovanie a inžiniering v prvej fáze projektu, technická podpora a logistika počas výstavby a služby pri ukončovaní zákazky sú tie veci, ktoré naši klienti oceňujú a môžu sa spoľahnúť, že im budeme nablízku počas celého projektu. Toto je niečo, čo nás dlhodobo drží na vrchole a dôvod, prečo sme väčšinou prvou voľbou pri veľkých a náročných projektoch.

Ing. Peter Švacho, Executive Manager KINNARPS, spol. s r.o.
Okrem kvalitných produktov a celkových riešení pracovných prostredí, ktoré sa vyznačujú atraktívnym dizajnom a zároveň spĺňajú vysoké požiadavky na ergonómiu a udržateľnosť, je dôležitý pri našom podnikaní aj ľudský faktor. Na jednej strane máme vytvorený výborný tím, ktorý medzi sebou spoľahlivo spolupracuje a tým vie splniť náročné požiadavky zákazníkov pri poskytovaní komplexného riešenia – od tvorby návrhov a ponúk, cez plánovanie a logistiku až po samotné dodanie. Nezostávame však len pri odovzdaní produktov či riešení interiéru, ale následnou starostlivosťou si s našimi zákazníkmi budujeme dlhodobý vzťah vzájomnej spolupráce. U nás je jednoznačným ťahúňom podnikania náš individuálny prístup k zákazníkom či dodávateľom. 

Ing. Ján Majerský PhD., generálny riaditeľ PROMA s.r.o.
Z môjho osobného hodnotenia nie som úspešný v rozsahu ako som si dal ciele. V PROMA sme však dosiahli veľa čiastkových úspechov ale aj prehier, aj keď v podstatne menšom rozsahu. Pochopil som však, že úspech je závislý od nadpriemernej schopnosti odolávať stresu, zvládať emócie a dokázať riadiť individuálne schopnosti ľudí. V našom spoločenskom prostredí a intelektuálnom potenciáli väčšiny ľudí je to nesmierne ťažké. Aj napriek týmto vlastnostiam sú stále medzi nami ľudia a takí sú a aj boli v PROMA, s ktorými sa taký úspech dal dosiahnuť aj napriek tomu, že sme sa svojou prácou významne neodlišovali od ostatných. Možno malý rozdiel bol v komunikačnom prístupe ku klientom, čo nám aj často povedali. Pre dosahovanie úspechu v dnešnej dobe sú už iné podmienky, ale to podstatné, pozitívna podniková a komunikačná kultúra, sa nezmenila.

Miloš Milanovič, riaditeľ PS STAVBY, s.r.o.
Ak by som mal túto tému veľmi zjednodušiť, tak poviem, že odpoveď sa ukrýva v otázke samotnej. Tajomstvom úspechu je odlíšenie sa od konkurencie, no nie je to len o tom. Tento rok oslavujeme 15. výročie založenia našej spoločnosti a tak vo mne ožívajú spomienky na čas prežitý s mojimi kolegami, na zdary, ale i prehry, ktoré v podnikaní prichádzajú ruka v ruke. Z vlastnej skúsenosti viem, že na dosiahnutie úspechu potrebujete v rovnakej miere rozum i srdce. Rozum prináša strategické plánovanie, presne definované procesy, operatívne rozhodnutia, či spätnú kontrolu. Srdce dodáva emócie, nadšenie, motiváciu, silu vstať a začať odznova, ak sa veci nedaria. Jedno bez druhého jednoducho nefunguje. Ak má mať podnikanie dlhodobý charakter, musí vytvárať zmysluplnú hodnotu, teda užitočnosť. Bez hlbšieho zmyslu ide len o kšeft, ktorý nemá dlhého trvania. No to najdôležitejšie a najcennejšie, rovnako tak v podnikaní ako i v živote, sú ľudia a podmienkou je nájsť takých, s ktorými sa vám vaše vízie podarí zhmotniť. Nám vo firme sa to podarilo a môžem povedať, že tých 15 rokov stálo za to.

Ing. Václav Kostka, konateľ STO pre Českú a Slovenskú republiku
Napriek tomu, že koncern Sto je svetovým lídrom na poli fasádnych a zatepľovacích systémov, som hrdý na to, že našim najväčším odlíšením je individuálny prístup pod heslom Stavať zodpovedne. Na mieru ušitý a rozsiahly servis dokážeme zákazníkom zabezpečiť len vďaka priamemu spôsobu predaja. Konkurenti, dodávajúci materiál cez sprostredkovateľov (stavebniny), už z logiky veci nie sú schopní poskytovať zákazníkom tak kvalitnú podporu. Distribúcia materiálu nie je v ich rukách a strácajú priamy vzťah s konečným používateľom produktu. A práve priama spätná väzba od všetkých zúčastnených cieľových skupín nám zároveň umožňuje sa po desaťročia zaraďovať medzi najväčších inovátorov v segmente a to nie je len po technickej, ale aj dizajnovej stránke. Pracujeme so všetkými, ktorí majú ku stavbe čo povedať a to bez ohľadu na veľkosť zákazky. Architekti sa môžu spoľahnúť na náš projektový tím, ktorého cieľom je pretaviť ich kreatívne vízie do technicky realizovateľnej podoby. Aplikátor vie, že materiál mu je flexibilne doručený priamo na miesto stavby a servisný tím neustále pripravený mu priamo na mieste pomôcť vyriešiť problematické detaily, čím je chránený pred prípadnými budúcimi reklamáciami. Samotný investor sa zas môže spoliehať na fakt, že na svojej stavbe má nainštalovaný kvalitný materiál s vysoko nadpriemernou životnosťou, pri ktorého výrobe používame výlučne ekologické suroviny. 

Boris Dobrodenka, riaditeľ spoločnosti ENG2
Podľa nášho názoru za naším úspechom stojí predovšetkým pridaná hodnota našich služieb. Sú to služby, ktoré klienti potrebujú pre svoje ďalšie efektívne rozhodovanie vo svojom biznise. Usilujeme sa o to, aby bol náš úspech trvalý, a preto považujeme za dôležité, že nás investori oslovujú pri nových projektoch. Ďalším faktorom, ktorý výrazne vplýva na mieru úspechu na trhu v akomkoľvek odvetví, sú práve ľudia. Náš tím s takmer nulovou fluktuáciou je z nášho pohľadu devíza, ktorou sa na stavebnom trhu zároveň odlišujeme od našich konkurentov. Od konkurencie nás ďalej odlišuje najmä ochota robiť viac než musíme, neustále hľadáme nové manažérske a technické postupy a prostriedky na zlepšovanie našich služieb. Využívame najnovšie technológie a postupy pri riadení a kontrole výstavby.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020