späť na obsah časopisu

Nová netradičná budova pre firmu Gira v Radevormwalde je príkladom interpretácie súčasnej priemyselnej architektúry novým architektonickým jazykom. Inovatívnosť budovy spočíva v odlišnom nastavení technickej, estetickej a sociálnej kvality pre priemyselný objekt. Cieľom spoločnosti Gira bolo sústrediť všetkých zamestnancov do jednej flexibilnej budovy s optimálnou konštrukciou a energetickou spotrebou. Úlohou architektov bolo navrhnúť takú budovu, v ktorej sa odstráni tradičné rozdelenie medzi administratívou a výrobou. Charakteristickou črtou nového druhu pracovného prostredia je transparentnosť. Administratívna a výrobná budova spoločnosti Gira, zaoberajúcej sa výrobou elektrických inštalácií, predstavuje navonok otvorenú modernú budovu pre stredne veľkú spoločnosť vďaka fasáde zhotovenej úplne zo skla. Tento osobitý a pre priemyselný objekt netradičný výraz navrhla architektonická kancelária Ingenhoven Overdiek Architekten v spolupráci s Werner Sobek Stuttgart. Nový areál v Radevormwalde je hlavným sídlom firmy a tvoria ho dva rovnaké halové objekty s pôdorysom s rozmermi 71,5 x 22,5 m, ktoré na koncoch spájajú dve schodiská. Modulový koncept hál bol nastavený tak, že v budúcnosti umožňuje ich rozšírenie o dva ďalšie identické objekty. Haly stoja na železobetónovej monolitickej spodnej stavbe so suterénom. Obal budovy tvorí samostatná konštrukčná sústava z oceľových oblúkových rámov v osovej vzdialenosti 6,5 m, kĺbovo uložených do monolitických stien suterénu. Úplne transparentná fasáda bola dôvodom na hľadanie výrazu konštrukcie a jej adekvátne stvárnenie. Tvar a tektonika rámov určujú vonkajší tvar hmoty a sú čitateľné z exteriéru cez transparentnú fasádu.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, FA STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG