späť na obsah časopisu

Spoločnosť POLYFORM, jeden z najvýznamnejších výrobcov tepelných izolácií na báze expandovaného polystyrénu, pôsobí na slovenskom trhu už dvadsiaty šiesty rok a to už niečo značí. S Ing. Jozefom Vaľkom, konateľom a spoluzakladateľom spoločnosti POLYFORM, sme sa porozprávali o napredovaní firmy, inováciách, posúvaní kvality aj o otázkach udržateľnosti.

Ste najväčší výrobca EPS na Slovensku s 25-ročnou históriou. Je rozdiel v kvalite aj v kvantite tepelných izolácií, ktoré ste vyrábali v začiatkoch a teraz?

Samozrejme, spracovanie a výroba expandovaného polystyrénu (EPS) prešli za štvrťstoročie vývojom, tak ako iné oblasti. Hoci samotný charakter výroby sa z princípu nemení, vo výrobnom procese sa ustavične uplatňujú modernejšie automatizované výrobné zariadenia a procesy. Kvalita výrobkov zákonite rástla s prechodom od manuálnej výroby k modernejším technológiám, ktoré v poslednom období už zahŕňajú vysokosofistikované prvky. Vidieť to najmä vo vysokom zvýšení kvality, presnosti a homogenity výrobkov z expandovaného polystyrénu. Modernizácia výroby rástla ruka v ruke s produktivitou a objemom. Za posledných 20 rokov sa spracúvanie EPS na Slovensku zvýšilo o vyše 400 % a dnes presahuje hranicu 30 000 ton za rok. Naša spoločnosť v podstate kopíruje tento trend.

Od roku 2006 ste súčasťou silného globálneho hráča HIRSCH Servo Group. Čo sa týmto krokom u vás zmenilo?

Spoločnosť POLYFORM je členom rakúskej spoločnosti HIRSCH Servo Group, ktorá má vyše 45-ročné skúsenosti so spracúvaním expandovaného polystyrénu. Skupina pôsobí v rôznych krajinách Európy, predajné a servisné strediská má aj v Amerike a Ázii.

Každá zmena prináša negatíva aj pozitíva. Chvíľu trvá, kým sa človek adaptuje na nové podmienky. Dôležité je, že táto zmena znamenala výrazný krok vpred. Čerpanie a výmena skúseností, vzájomná podpora, menšia citlivosť na výkyvy trhu, to je veľký prínos nášho partnerstva. Ukázalo sa to už v krízovom roku 2008, keď sme všetky problémy zvládli bez väčších ťažkostí. Nemalou devízou pre spoločnosť POLYFORM, s. r. o., je i to, že naša materská spoločnosť HIRSCH je aj výrobcom technologických zariadení na spracovanie EPS. Takto v predstihu môžeme priamo optimalizovať a špecifikovať svoje požiadavky na nové stroje a zariadenia.

Ako si udržiavate popredné miesto medzi konkurenciou?

Hlavne sa snažíme efektívne pretaviť svoje 25-ročné skúsenosti do ustavičného napredovania. Našou prioritou je stále udržiavať vysokú kvalitu všetkých výrobkov, procesov a služieb. To všetko ponúkať za vzájomne akceptovateľnú cenu. Moderné technologické zariadenia a výrobné kapacity nám dovoľujú pružne a efektívne reagovať na požiadavky trhu. Spoločnosť POLYFORM, s. r. o., už dlhoročne patrí k lídrom vo výrobe tepelných a zvukových izolácií, obalov a tvaroviek z expandovaného polystyrénu. Do svojho programu sme zaradili aj výrobu nízkoenergetických a pasívnych domov systémom strateného debnenia pod obchodnou značkou VARIANT-HAUS®, ktorý s prehľadom spĺňa nové prísne tepelnotechnické požiadavky. Portfólio sme doplnili predajom extrudovaného polystyrénu, PIR a fenolových izolácií. V našom sklade nájdete aj kompletný sortiment izolácií z minerálnej vlny. Kompletne namixovaný balík tepelných izolácií dovezieme na stavbu v požadovanom čase. Výsledkom našej snahy je aj to, že spoločnosť POLYFORM, s. r. o., získala cenu „Business Superbrands 2019“.

Celý Rozhovor mesiaca nájdete v septembrovom čísle… 


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
POLYFORM, s. r. o.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Inovácie v architektúre a v stavebníctve 2020
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020